Torsdag 6. februar ble boken «Hedret og glemt. Krigsseilerne fra første verdenskrig og det norske samfunnet» lansert. FOTO: Norsk Maritimt Museum/ Fagbokforlaget
Del saken

Mye er sagt, skrevet og filmatisert rundt krigsseilerne i den andre verdenskrig. Men hvilken skjebne led norske krigsseilere under den første av de to verdenskrigene?

Boka «Hedret og glemt» er skrevet av Elisabeth Solvang Koren (f. 1977), som har doktorgrad i historie fra Universitetet i Bergen.

Hun arbeider ved Norsk Maritimt Museum, der hun forsker på og formidler sjøfolks historie. I 2017 lagde hun utstillingen «Torpedert!» om sjøfolk under første verdenskrig.

I «Hedret og glemt»  setter hun fingeren på et til nå lite omtalt kapittel i norsk historie.

OMSLAG Hedret og glemt. FOTO: Fagbokforlaget

Katastrofal krig for norske sjøfolk

Hvordan reagerte det norske samfunnet overfor norske sjøfolk og deres etterlatte, da den første verdenskrig tok slutt?

Første verdenskrig var katastrofal for sjøfolk. Til tross for at Norge var nøytral, omkom mer enn 2100 sjøfolk på norske skip som følge av krigen.

Flere enn 10 000 sjøfolk overlevde ett eller flere krigsforlis. I samtiden vekket disse tragediene stor oppmerksomhet og harme, men i ettertid er de blitt glemt.

Begrensninger i samfunnets omsorg

Boka «Hedret og glemt» handler ifølge Fagbokforlaget om krigsseilerne fra første verdenskrig, og om hvordan det norske samfunnet behandlet dem.

Boka forteller både om hvordan samfunnet har minnet dem som mistet livet i krigsforlis, og om de økonomiske ordningene for krigsseilere og pårørende.

Ikke minst handler boken om grensene for samfunnets omsorg og om dem som falt utenfor.

Boklanseringen av «Hedret og glemt» foregikk på Norsk maritimt Museum i Oslo den 6. februar i år.