Illustrasjonsfoto: Pixabay
Del saken

Vinterens registrering av ulv går mot slutten, og i Norge er det så langt registrert 97-101 ulver.

Norsk institutt for naturforskning, som står bak Rovdata, forteller at 54 av ulvene kun er i Norge og 43-47 i revir på begge sider av grensen mot Sverige.

13 av ulvene er registrert døde i perioden, viser en ny foreløpig statusrapport fra vinterens registrering, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Resultatene er foreløpige og gir et sammendrag over det som pr. 20. mars er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2019-2020.

Den felles skandinaviske overvåkingssesongen varer fra 1. oktober – 31. mars, melder Rovdata.

Seks helnorske ulvekull

– Hittil i vinter er det dokumentert seks valpekull i helnorske revir og fem valpekull i grenserevir. De seks kullene er født i de helnorske revirene Letjenna, Hernes, Kynna, Mangen, Aurskog og Østmarka, som alle er helt innenfor norsk ulvesone.

– De fem grenserevirene er Varåa, Kymmen, Magnor, Skillingmark og Rømskog. Bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Stortingets bestandsmål er 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge inklusive grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir.

Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Ekstraordinære tiltak pga koronavirus

Rovdata oppfordrer hvert år publikum til å samle inn ekskrementprøver fra ulv, jerv og bjørn, og overlevere til SNO lokalt.

Innsamling, håndtering og forsendelser av prøver fra fredet rovvilt kan være smittepunkt for koronavirus, og det er derfor innført en rekke tiltak for å hindre smitte.

– Overlevering og håndtering av prøver må håndteres i tråd med de til enhver tid gjeldene retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Fra nå av skal det unngås menneskelig kontakt ved overlevering, og man skal følge de generelle retningslinjene for å begrense smittespredning, som avstand, håndvask med mer.

– Det legges opp til at privatpersoner setter innsamlete prøver på avtalt plass for henting, forklarer Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

SNO vil ta i bruk engangs beskyttelsesutstyr, og eventuell manglende informasjon om prøven kan overleveres per telefon/epost,

– Private som tar med seg prøver hjem, skal fryse ned prøver før det overleveres SNO. Prøver bør være nedfrosset i 3 døgn og separert fra frysevarer for konsumering, fortsetter han.