Astma, røyking og høy alder gjør oss sårbare for alvorlige konsekvenser ved smitte av covid-19. Foto: Pixabay
Del saken

8 prosent av voksne nordmenn har astma. Mange av disse er bekymret for at de er i risikogruppen i forhold til coronaviruset.

– Vi får svært mange henvendelser fra astmatikere, og mange er bekymret for at de har økt risiko for å bli smittet og om de vil bli ekstra syke, sier Anna Bistrup, seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til VG.

Astma er ifølge NAAF.no en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstand i luftveiene som gir overfølsomhet i luftveiene og kan føre til gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tung pust eller surkling.

Alle astmatikere bør ta ekstra forholdsregler for å unngå å bli smittet. Særlig eldre mennesker med andre underliggende helseproblemer risikerer å bli alvorlig syke av coronaviruset. Astma øker ikke risikoen for å bli smittet, men nedsatt funksjonsnivå og kondisjon, samt mindre fysisk styrke, gjør at denne gruppen takler covid 19 dårligst.

Didrik F. Vestrheim i Folkehelseinstituttet (FHI) sier at det er eldre med kroniske luftveissykdommer som er de med størst risiko for å bli alvorlige syke av covid 19.

Vestrheim får støtte av Eva Stylianou, som er overlege i indremedisin og lungesykdommer ved Oslo universitetssykehus.

– Mye tyder likevel på at dersom astmatikere, og også personer med andre lungesykdommer, først blir smittet, så har de økt risiko for et mer alvorlig sykdomsforløp.

Risikoen forsterkes hvis pasienten er over 65 år, er røykere, og har andre risikofaktorer som høyt blodtrykk og diabetes. Stylianou anbefaler at astmatikere tar influensavaksine. Selv om den ikke forebygger covid 19, kan den virke forebyggende mot samtidige eller sekundære infeksjoner.

Rådene til astmatikere er egentlig ikke så annerledes enn rådene som gis generelt til befolkningen. Men de som har astma bør være ekstra påpasselige.

– Sørg for å ha nok astmamedisin
– Hold deg mest mulig hjemme, oppretthold sosial distansering
– Stump røyken