Gode venner og et godt forhold til familien øker sjansen for at vi blir lykkelige. Foto: Shutterstock
Del saken

Annethvert år siden 1938 har over 700 amerikanske menn mottatt et spørreskjema fra forskere ved Harvard.

Mennene besto av to grupper: Den ene gruppen var Harvard-studenter, mens den andre gruppen var unge menn som vokste opp i et  røft område av Boston.

Kun menn deltok i undersøkelsen, da universitetet bare hadde mannlige studenter den gangen studien startet opp. (Enkelte anser Fe Del Mundo som Harvard-student fra 1936, men hun var vel egentlig forsker). Studien ble i sommer omtalt av Harvard Gazette.

Hva gjør oss lykkelige?

Studiens formål var blant annet å se hva som gjør oss tilfredse, og stilte spørsmål om dagligdagse ting som jobb, kjærlighetsliv, venner, familie og fritid. Blant annet tidligere president John F. Kennedy var en av de som deltok i undersøkelsen.

Konklusjonen er uansett at lykke ikke handler om penger, berømmelse eller karriere. Gode sosiale relasjoner er det som gjør oss både lykkeligere og friskere.

Studien er også omtalt av Nettavisen, som har snakket med psykolog og forsker Hallgeir Sjåstad. Han underviser i lykkeforskning ved Norges Handelshøgskole (NHH):

– Dette stemmer godt med mitt inntrykk av forskningen. Det er mange faktorer som betyr noe, men sosiale relasjoner står i en særstilling. Også i den nye FN-rapporten fant de på tvers av 156 land at sosial støtte er den enkeltfaktoren som forklarer mest av variasjonen i lykkenivå.

Tre hovedpunkter

Psykiater Robert Waldinger fra Harvard forteller at forskerne har gjort tre hovedfunn i studien:

1) Sosiale relasjoner er virkelig bra for oss, og ensomhet kan drepe oss
2) Det viktigste er kvalitet, ikke kvantitet
3) Gode relasjoner beskytter kroppen og hjernen

Men hva med genene?

Ragnhild Bang Nes har forsket på lykke i 15 år, og skrev i 2007 sin doktoroppgave om genenes betydning for lykke. Hun mente da at genene styrer «80 prosent av stabiliteten i både psykisk helse og uhelse».

Allikevel mente Bang Nes at sosiale relasjoner var svært viktige, og uttalte den gangen:

– Det klareste funnet fra lykkeforskningen er viktigheten av å investere i gode relasjoner. Her er det kvalitet som gjelder, ikke kvantitet.

Nedenfor kan du se Robert Waldinger holde et foredrag om temaet: