Foto: Zak Sharrett/REX
Del saken

Vi har fått en bedre helse med årene og levealderen er økende. Men de som henger igjen er de ugifte. 

– I 1975 var dødeligheten blant ugifte menn og kvinner omtrent 20 prosent høyere enn blant gifte, sier Øystein Kravdal til Forskning, og legger til: 

– Nå er den blitt over 80 prosent høyere!

Andelen ugifte over 50 år har gått ned de siste 40 årene. Men blant de yngre er det en økning. Kravdal er demografiforsker og sier at ugifte voksne menn har nå nesten dobbelt så høy dødelighet som gifte menn på samme alder. Ugifte voksne kvinner har også klart mye høyere dødelighet enn gifte kvinner.

Les også: Forsker: Ugifte dør langt tidligere enn gifte

Foto: Pixabay/aliceabc0

Sannsynligheten for å dø er 100 prosent. Men innen ett år er prosenten lavere, men den sannsynligheten stiger med alderen. Ugifte menn over 50 år har i dag nesten dobbelt så høy sannsynlighet for å dø hvert år, om man sammenligner med gifte menn i samme alder.

De med utdanning lever lenger enn de uten. En ser også at gifte har bedre helse og lever lenger. En forklaring kan være at livet blir lettere om man er to. En kan dele oppgaver og hjelpe hverandre. Det er også en økonomisk fordel, da har man to inntekter til å dekke utgiftene. 

En annen årsak er kosthold. Det tar tid å lage sunn mat, og særlig når en er alene. Ugifte røyker og drikker mer.