Dette er ulven som ble bedøvet og flyttet 14. november i fjor. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.
Del saken

En GPS-merket, genetisk viktig ulv er tilbake i ulvesonen etter et langt streif nord til Rendalen. 1. mars var ulven tilbake i Kongsvinger.

– Ulven har fortsatt ikke slått seg til ro lenger enn fjorten dager i samme område. Det lengste oppholdet hadde den i månedsskiftet januar-februar da den oppholdt seg i fjellet i Rendalen kommune, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Bedøvet og flyttet

Kartet viser den merkede ulven sine forflytninger i perioden fra 15. januar til 1. mars 2020, med en posisjon per dag. Kart: Miljødirektoratet.

I november i fjor befant ulven seg i reindriftsområder i Engerdal, nord i Innlandet fylke, der den tok tre reinsdyr. Som en følge av dette ble det besluttet å flytte den.

Ulven ble bedøvet, påsatt GPS-sender og kjørt i bil til et skogområde i Kongsvinger kommune hvor den ble sluppet fri, heter det fra Miljødirektoratet.

Etter flyttingen har den vandret mye rundt, og i januar i år vandret den inn i områdene til Rendalen Renselskap i Rendalen kommune. Dette ligger noen få mil unna stedet i Engerdal kommune som den ble flyttet fra i november.

Håper på etablering i vår

Det ble registrert skader på Rendals-ren, og Miljødirektoratet vurderte i januar søknader om felling av ulven. Det ble ikke gitt fellingstillatelse, men direktoratet varslet at ny flytting kunne være et aktuelt tiltak.

GPS-sporingen viser at ulven vandret sørover fra Rendalen den 12. februar. Etter den tid har den oppholdt seg innenfor ulvesonen i Norge, og har besøkt Sverige.

1. mars var ulven tilbake i Kongsvinger kommune og oppholdt seg ikke langt fra området der den ble sluppet fri i november.

– Det er bra at ulven er tilbake i ulvesonen som er det området hvor Stortinget har bestemt at ulven skal ha sitt leveområde. Vi har per idag ikke informasjon som tilsier at ulven har slått seg til ro og etablert seg, men vi håper at det vil skje i løpet av våren, sier Knut Morten Vangen.