illustrasjonsfoto: Pixabay/ Free-Photos
Del saken

Erik Bye fremførte i 1973 Vår herres klinkekule som kan illustrere dette.
Og ja, jeg må innrømme det er en utopi. Men jeg liker tanken om at alle verdens folkeslag og religioner – til tross for motsetningene – kan klare å finne aksept for hverandre og leve i fred.
Det er så de sier på miss univers konkurranser. World peace.

Så, kanskje jeg er en smule naiv og «blond» her jeg sitter å hamrer på tastaturet. Men tanken er god. Om vi hadde lykkes.

Men hvordan kan vi som sitter her i ett av verdens rikeste land påberope oss retten til å ha rett? Er det ikke vår egen vestlige sivilisasjon som utnytter andre land for deres rikdommer. Er det ikke vi som sitter med pengene som burde snu litt om på flisen?

Hvem kan ikke forstå denne lille guttens ønske om å komme seg til et rikt land der han og hans familie blir tatt vare på ?

Vi må klare å ha mer enn en tanke i knollen samtidig.
Vi kan ikke fordømme mennesker ut ifra deres oppvekst og religion.
Deres oppvekst er like naturlig for de som den er for deg og meg. Det er det som er deres grunnlag for å bli et selvstendig menneske. På lik linje som oss i vesten. Deres oppvekst, og tillært kunnskap er formet av hva de lærer som unge barn. Og ikke minst deres mulighet til tilgang på en annen ideologi enn det som praktiseres i deres land. Om ikke de får tilgang på annen kunnskap så kan de heller ikke danne seg et selvstendig bilde av hva som er rett og galt.

Det er mange trosretninger i verden. Men hvem kan påberope seg å ha rett? Hvorfor er din tro mer rett enn min?

Til dags dato har verken Gud, Allah eller Buddha eller noen av de andre trosretningene kunnet komme med klare bevis på at deres tro er den ene sanne.

Så hvordan kan vi da si at katolikkene med kirkens overhode i Roma er den sanne tro? For øvrig en av verdens rikeste trossamfunn med en egen stat i Roma. Hadde de bare gjort litt mer som de preker så hadde kanskje bildet endret seg.

Alle trossamfunn har en voldelig historie. Norge ble kristnet med sverdet i hånd. Det er likt over hele verden. Hvordan kan vi med sverdet i hånd forfekte at vår tro er veien til kjærligheten og livet?

Hvordan kan de som kaller seg våre prester og skal forkynne Guds ord fordømme de som har en annen legning enn de selv? Guds ord handler om kjærlighet og hvordan kunne eksistere sammen. Ikke om å fordømme hverandre.

Det er ikke så mange årene siden kvinner fikk stemmerett her i Norge. Før oljen var Norge å beregne som et fattig land. Hvordan kan vi da fordømme andre fra å ønske den samme velferden vi selv har?

Her i vesten feirer vi FN dagen og hyller den institusjonen fra vi er skolebarn. Men med litt kritisk sans og tilgang på alternative media så ser vi at FN egentlig bare er et forvokst pengesluk som er korrupt fra topp til tå.

Hvordan kan de ellers utnevne noen av verdens mest kvinnediskriminerende stater til å delta og styre denne organisasjonen? Intensjonen er nok god: Inviter de inn og få de til å endre politikk. Men det er vanskelig å endre verdens syn på landene og deres styre hvis de ikke er villig til å endre noe selv.

Det finnes mellom 1,3 og 1,7 milliarder muslimer i verden. Vi kan ikke påstå at Islam som tro er ond. Da må vi sidestille den med alle drapene som er gjort i vår tro sitt navn opp igjennom årene.

Det er som i alle trossamfunn forskjellige retninger og ideologier som trekker til seg det man kan kalle fundamentalistiske og ekstreme varianter av det å tro. Og vi har hatt og har mange av de her i Norge og i dag.

Vi har alle forskjellig oppvekst, erfaringer og livssyn. Men skal vi klare å leve sammen på denne lille blå klinkekulen vår Herre mistet så må vi begynne med å utjevne forskjellene vi har på denne kloden vår. Og da kan vi ikke begynne med resultatene av problemene. Men roten til at de oppstår.