Foto: Thomas Brun / NTB scanpix
Del saken

Overtrente personer fatter dårligere livsvalg enn andre, gjeldende mat, økonomi og velvære, ifølge nylig forskning. 

Noen ganger er man mer motivert for trening enn andre. Man legger kanskje en plan, men finner ut på veien at motivasjonen øker, og man føler at man er kapabel til å trene mer. Det er gjerne her mange går på en smell. Man legger inn ekstra økter og presser seg selv hardere. Således blir veien til overtrenthet kort.

KK rapporterer at en ny studie viser at overtrening kan påvirke valgene man tar ellers i livet. I studien, publisert i Curren Biology, ble 37 idrettsutøvere satt på en treningsprogram i flere uker. Halvparten trente med normal intensitet, mens den andre halvparen økte ukentlig sin trening med 40 prosent. Deltagerne ble stilt ulike spørsmål, og måtte ta stilling til ulike scenarier. 

Umiddelbar tilfredstillelse

Forskerne fant at utøverne som overtrente oftere valgte umiddelbar tilfredstillelse over mer langsiktige goder, og scanning av hjernen viste dessuten redusert aktivitet i den delen av hjernen, cortex eller hjernebarken, som er involvert i beslutningsprosessene. 

– Overtrening later til å svekke dette området, som i sin tur påvirker valgene vi tar. Det er vanlig å tenke på PFC (hjernebarken red. arm.) som en slags «brems», eller «fornuftens senter», og når denne ikke er like mye på vakt – ja, da vil vi nok ta en del valg som er mer i tråd med nytelse her og nå, sier psykolog Henrik Herrebrøden til KK. 

For eksempel ble de spurt om de ville ha 10 dollar nå eller 50 dollar om et halvt år. De som overtrente valgte oftere å få pengene med en gang, heller enn å vente på en høyere sum.

Slitne

Muskelfysiolog og personlig trener Helene Høimyr spekulerer i om ikke det er sånn at de som har anlegg for å lettere blir overtrent rett og slett fra før også har dårligere forutsetninger for å kunne fatte gode livsvalg enn andre, eller at man mangler evne til å begrense seg.

– Kanskje det er en sammenheng mellom de som overtrener og de som tar dårlige valg fordi de som lar seg selv blir overtrent også har vanskelig for å ta riktige valg generelt. Eller så kan kanskje overtrening gjøre oss så slitne og ufokusert at dette påvirker valgene våre ellers i hverdagen, sier hun.