Mor og barn som holder hverandre i hendene ved havet i solnedgang. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Del saken

En studie fra 2017 avkrefter tidligere forskning som har indikert at barn av alenemødre oftere sliter psykisk.

Mange mener at barn har det best med to foreldre, en mor og en far, og at barn av alenemødre lettere havner utenfor samfunnet, og sliter psykisk. Av en studie publisert av European Society of Human Reproduction and Embryology i 2017 fremgår det imidlertid at barn av single mødre som selv har valgt å få barn på egen hånd, for eksempel ved kunstig inseminasjon, ender opp med å ha det like bra som barn av to foreldre av motsatt kjønn.

Konklusjon

Forskerne bak studien kom frem til følgende konklusjon:

«Det var ingen vesentlige forskjeller på den emosjonelle involveringen eller foreldrestress mellom ulike familietyper. Frivillig single mødre oppviste vesentlig høyere nivåer på den sosiale støtten de mottok, men også at de ønsket mer sosial støtte. Det var ingen vesentlig forskjell på barnas interne og eksterne problemadferd mellom begge familietyper.»

Les også: Barn som mister kontakt med en av foreldrene sliter ofte med problemer

Foreldrekonflikt

Det har gjennom tidene kommet flere studier som har vist at barn av aleneforeldre ikke er ideelle for barn. Disse funnene kan imidlertid bero på dynamikk, og ikke selve familiesammensetningen, om vi skal tro European Society of Human Reproduction and Embryology.

– Antagelsen om at det å vokse opp i en familie uten en far ikke er bra for barn er i hovedsak basert på forsking på barn som har skilte foreldre, og som derfor har opplevd foreldrekonflikt. Likevel virker det som om enhver negativ påvirkning på barns utvikling avhenger mer av en trøblete relasjon mellom foreldre og barn, og ikke av den fraværende faren, sa Mathilde Brewaeys, en av forskerne bak studien, til Science Daily.

Flere single mødre

Stadig flere kvinner velger selv å bli single mødre i dag, fordi de ønsker seg barn og er alene. Dersom denne studien er representativ, kan den være med på å avkrefte bekymringene noen har for denne utviklingen.