Foto: Thomas Brun / NTB scanpix
Del saken

Gutter går ikke til skolehelsetjenesten når de har problemer. En forsker stiller spørsmål ved om tjenesten er mest tilpasset jenters behov. 

På alle landets skoler finnes det en helsetjeneste, med en sykepleier, som før ble kalt helsesøster. De skal hjelpe med å sette vaksiner på elever, og de skal assistere med fysiske og psykiske plager. forskning.no rapporterer at det er langt færre gutter enn jenter som benytter seg av tjenesten.

Doktorgradsstipendiat Marie Dahlen Granrud ved Høgskolen i Innlandet konstaterer, etter å ha studert ungdom med psykiske plager og hvordan skolehelsetjenesten fungerer, at gutter i langt mindre grad enn jenter oppsøker tjenesten når de sliter psykisk. Dette til tross for at de rapportere om symptomer på depresjon. 

Ikke macho

I arbeidet sitt har Granrud møtt både helsesykepleiere og elever. Av tolv gutter i videregående skole hun intervjuet, som alle har gått til helsesykepleier fordi de på en eller annen måte har slitt psykisk, hadde bare to oppsøkt hjelpen på eget initiativ. Helsesykepleierne har fortalt Granrud at gutter gjerne kommer med fysiske plager først, og at det tar tid før de åpner seg.

– Det er flere barrierer for gutta for å oppsøke tjenesten. Helsesykepleierne forteller at det å få kontakt med gutta ikke går av seg selv. De opplever det som ikke macho å gå dit. Noen opplevde det som skamfullt, og mange synes det er vanskelig å snakke om følelser. Det overrasket meg at det fortsatt er så stor forskjell på jenter og gutter, forteller hun.

– Blant jenter er det mer åpenhet for å snakke om følelser. Man kan diskutere om skolehelsetjenesten i dag er mer rettet mot jenter enn gutter. Kanskje passer formen de bruker – samtaler – mer i jentekulturen.

Tverrfaglig samarbeid

Granrud anbefaler samarbeid mellom helsesykepleier og lærerne, dersom man vil få flere gutter til å benytte tjenesten. Helsesykepleier bør delta på møter og samarbeide godt med resten av personalet, og bør vise seg i timene, i friminuttene og delta på aktivitetsdager.