Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
Del saken

Forskning viser at mobbere trenger forståelse og hjelp om de skal lære seg å oppføre seg bedre.

Bak de fleste strategier mot mobbing ligger et premiss om at barn mobber, fordi det er noe de ønsker å oppnå, for eksempel økt sosial status og oppmerksomhet.

På grunn av dette blir elever som mobber gjerne straffet på en ekskluderende måte, som ved gjensitting, suspendering eller utvisning. Ifølge lærernes logikk skal disse straffene gjøre at mobbere lærer at dårlig oppførsel gir dårlige resultater. Nå advarer forskere mot denne strategien, ifølge Psychology Today. 

Sosiale ferdigheter

Forskning viser imidlertid at elever som er aggressive, opposisjonelle eller oppfører seg vanskelig på andre måter, faktisk gjør sitt beste med de sosiale ferdighetene de har. Barn som mobber mangler egenskapene som skal til for å oppnå sosial status og oppmerksomhet på en god måte. Det å ha kontroll over sine følelser, kommunikasjon og handlinger er viktig for å mestre dette.

Når mobberen på skolen blir straffet med gjensitting eller utvisning, så er det ubeleilig og uønsket hos mobberen. Men det adresserer ikke den grunnleggende årsaken til at eleven mobber i det hele tatt. Slik straff lærer gjør ikke mobberen noe klokere hva gjelder hvordan man oppfører seg. Derfor fortsetter mobbingen, etter at mobberen har sonet sin straff. 

Les også: Finnes det en mobber i ditt liv?

Tilnærmelser

Det finnes imidlertid tilnærmelser lærere og foresatte kan benytte seg av for å hjelpe barna med å bygge ferdighetene de trenger for å lykkes sosialt. 

Forskningen konkluderer med at mobberne mangler evnen, og ikke viljen, til å oppføre seg bedre, og at det bare er ved å vise omtanke og forståelse for mobberen at man best kan hjelpe vedkommende, og sørge for at færre barn blir mobbet.