Illustrasjonsfoto, Shutterstock
Del saken

Om du er blitt utsatt for en ulykke, en voldtekt eller trusler, kan du ende opp med postraumatiske stresslidelser (PTSD). Det blir imidlertid verst om det er mennesker som har påført deg traumene.

– Personer som for eksempel har opplevd bilulykker og naturkatastrofer, har mindre smerter enn personer som har opplevd vold, seksuelle overgrep eller andre ting som er påført av andre mennesker, forteller Johan Siqveland ved universitetet i Oslo, som har studert 70 pasienter som har oppsøkt smerteklinikken ved Aker universitetssykehus, til forskning.no.

De studerte pasienterne var mellom 14 og 66 år gamle, og to tredeler var kvinner. Alle hadde opplevd traumatiske hendelser og hadde smerter. Noen i deler av kroppen, andre i hele.

Les også: «Erik» utviklet PTSD av å vokse opp i Groruddalen – norske gutter utsettes for rasistisk vold på Oslo øst

Konklusjon

Siqveland kom ved sine observasjoner frem til at personer som hadde blitt utsatt for voldsomme hendelser utenfor andre menneskers kontroll lettere ble bedre av smerte enn de andre pasientene, som hadde blitt utsatt for traumatiske hendelser av andre mennesker.

– Dette kan forklares med at en trafikkulykke vanligvis har kortere varighet sammenliknet med å bli utsatt for vold i barndommen, mener forskeren.

For å komme over en traumatisk hendelse er det avgjørende å ha støtte hos noen i familien eller noen venner. Sannsynligheten for at noen støtter deg etter at du har vært utsatt for en bilulykke er erfaringsmessig større enn om du har opplevd noe stigmatiserende som seksuelt misbruk. Dermed blir førstnevnte traumer enklere å bekjempe enn sistnevnte.