Foto: Pixabay/VSRao
Del saken

Elektriske felt i hjernen gjør oss i stand til å kommunisere «telepatisk». Funnet vakte så stor oppsikt at det først ble mistrodd. Nå er sjokk-oppdagelsen imidlertid bekreftet, og får vitenskapsmiljøet til å måpe. Dette melder RT.com.

Fra før er det kjent at nervesystemet vårt både bruker elektrisitet og biokjemikalier for å la kroppens ulike deler kommunisere med hverandre. Denne kommunikasjonen skjer gjennom tynne nervekabler som løper gjennom kroppen.

Nå har forskere gjort en oppdagelse som får vitenskapsmiljøet til å måpe. Det viser seg nemlig at hjernen ikke bare henter og gir informasjon gjennom nervekabler – den er også i stand til å kommunisere trådløst i elektriske felt.

Ifølge studien finnes det elektriske felt i hjernen. I slike felt kan elektrisitet «hoppe» direkte mellom ulike regioner i hjernen uten å reise omveier gjennom nervekabler – nesten som telepati. Dette gjelder ikke minst mens vi sover. Når hjernen vår er i slumremodus, sender den ut elektriske bølger som kan aktivere nærliggende celler.

Ny studie bekrefter funnene

Så oppsiktsvekkende er funnet at forskerne fikk beskjed om å gjenta eksperimentet. De lot seg ikke be to ganger, og nylig ble studien publisert i The Journal of Physiology. Forskningen ble utført ved Case Western Reserve University i Ohio, USA.

Selv om det fortsatt er et åpent spørsmål hvordan de elektriske feltene virker og kan anvendes, sørger de antakelig for at visse funksjoner i hjernen kan kjøre som normalt selv om deler av nervekabelnettet skulle bli skadet.