Mann og kvinne, døende av byllepest (Svartedauen). Maleri fra en tysk bibel fra 1411. Foto: Shutterstock
Del saken

Den justititanske pesten er den første, store pandemien i Europa som har blitt beskrevet. Utbruddet begynte i Egypt og spredde seg til Konstantinopel, skriver forskning.no.

I de siste årene har det blitt klart at bakterien Yersinia pestis (Y.pestis) var årsaken til pandemien, den samme bakterien som forårsaket Svartedauden i Europa – byllepesten som tok livet av over en tredjedel av Europas befolkning på 1300-tallet.

Evolusjon

Forskere beskriver i en studie hvordan bakteriene tilpasset og utviklet seg, i tråd med evolusjonslærens teorier.  Metoden var å ta prøver av bakteriens DNA fra tennene til mennesker som levde på den tiden, fra 21 ulike steder i Europa. Maria Spyrou, som deltok i undersøkelsene, uttalte i en pressemelding:

– Dette er et mulig eksempel på såkalt konvergerende evolusjon, det betyr at pestbakteriene uavhengig av hverandre utviklet lignende særtrekk.

Alt i alt er det funnet åtte ulike pestbakterie-genomer fra forskjellige steder i Europa. De var ulike, men viste altså tegn på felles utvikling.

Forskerne har ikke noe sikkert svar på hvor pesten først oppsto, men regner med smitten opprinnelig kom fra Asia.