Forskjellen i dødelighet mellom ugifte personer og gifte personer i Norge, har økt kraftig de siste 40 årene, viser ny forskning. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Del saken

Forskjellen i dødelighet mellom ugifte personer og gifte personer i Norge, har økt kraftig de siste 40 årene, viser ny forskning.

Demografiforsker Øystein Kravdal i Folkehelseinstituttet sier til forskning.no at tallene må settes på den helsepolitiske dagsordenen.

Ugifte menn over 50 år har i dag nesten dobbelt så høy sannsynlighet for å dø sammenlignet med gifte menn på samme alder. Ugifte kvinner har minst 1,7 ganger så høy dødelighet som gifte kvinner på samme alder.

– I 1975 var dødeligheten blant ugifte menn og kvinner omtrent 20 prosent høyere enn blant gifte. Nå er den blitt over 80 prosent høyere, sier Kravdal.

– Sammenligner vi for eksempel folk som har akkurat samme kreftsykdom, i akkurat samme organ, som er oppdaget til samme tid, så ser vi at det går dårligere med dem som er ugifte, sier han.