Kulturminister Trine Skei Grande under presentasjonen av den nye kulturmeldinga på Vega scene i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Del saken

Staten kompenserer 110 millioner for at biblioteker låner ut bøker gratis. I dag har pengene gått til Den norske forfatterforening og 23 andre opphavsrettsorganisasjoner, blant annet fore­ningene for oversettere, dramatikere og faglitterære forfattere.

Men siden Den norske forfatterforening har strenge inntakskrav så har det blitt etablert en konkurrent, Forfatterforbundet. Nå vil de også ha sin del av kaka. Det hatt møtt motbør fra de som er vant med å få hele kaken for seg selv, skriver Klassekampen.

– Vi fester vår lit til det kulturministeren har sagt om behovet for mer åpenhet og maktspredning på det litterære området, og er derfor optimistiske, sier Forfatterforbundets leder Jan Ove Ekeberg.

Leder av Forfatterforeningen Heidi Marie Kriznik vil ikke kommentere innvendingene som framkommer i brevet, men ser fram til at Kulturdepartementet vil komme med en avklaring.

– Jeg skjønner veldig godt at Forfatterforbundet trenger penger til å drifte sin organisasjon. Men representativitet handler ikke bare om hvor mange medlemmer de har, men om medlemmene er tilstrekkelig representative for gruppen av skjønnlitterære forfattere, sier Kriznik.

Med om lag 670 medlemmer er Den norske forfatterforening omtrent dobbelt så stor som Forfatterforbundet, som i dag har 367 medlemmer.

– Vi er ikke fornøyd med hvordan denne ordningen er blitt forvaltet fram til nå, sier Ekeberg.

Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik er uenig og viser til at det er en stor andel av hennes medlemmer som heller ikke får innvilget sine søknader.

– Departementet har bestemt at stipendet skal tildeles på grunnlag av søkerens kunstneriske virke. Det er ikke ment at tildelingene skal gå på omgang mellom søkerne, sier hun.

Heide Marie Kriznik i Den norske forfatterforening stiller også spørsmål ved hvorvidt Forfatterforbundet er tilstrekkelig representative.

– Hele poenget med ordningen er at foreningene som har forhandlingsrett, også må representere hele bredden av forfattere innenfor de ulike sjangerne. Forfatterforbundet er kanskje representative for krimforfattere og seriebokforfattere, men det er ikke sikkert de er representative for lyrikere, sier Kriznik.