REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/Files
Del saken

Har du hund? Er du liten og en smule overvektig? Røyker du? I såfall antyder vitenskapen at du ikke er spesielt smart. Men vær oppmerksom på at dette er sammenhenger, ikke årsaksforhold. Så du blir altså ikke mer intelligent av å kjøpe en katt eller gå ned noen kilo.

Vitenskapen elsker IQ, det er en egenskap som er forholdsvis enkel å måle, og som treffer godt hvis man ønsker å spå om en persons sjanse til å lykkes f.eks. med utdannelse og karriere. Det forskes utrolig mye på IQ, og her kan du lese om åtte fysiske kjennetegn, vaner og egenskaper som alle kan kobles til høy intelligens.

1: Du røyker ikke

En israelsk studie fra 2010 fant en direkte sammenheng mellom røyking og IQ. De som røyker minst én sigarett om dagen scorer i gjennomsnitt 94 poeng på IQ-testen, mens ikke-røykere hadde en gjennomsnittlig score på 101 poeng.

2: Du foretrekker katter

Amerikanske Carroll University testet 600 studenters IQ, og deretter ble de delt inn i to grupper: de som foretrakk katter, og de som foretrakk hunder. Hundeeiere var typisk mer utadvendte og sosiale, mens de som foretrakk katter hadde høyere IQ, var mer introverte og leste flere bøker. Kanskje de av den grunn valgte katter, som man ikke trenger bruke tid på å lufte?

3: Du er høy

Høyere personer har både høyere utdanning og bedre betalte jobber. Princeton University har også dokumentert en sammenheng mellom høyde og IQ i en undersøkelse fra 2006.

Allerede i treårsalderen fant de markante forskjeller ut fra høyde, før utdannelsessystemet kan ha hatt noen effekt.

4: Du er det eldste barnet

En stor analyse foretatt av ulikheter mellom eldre og yngre søsken ble i 2015 gjennomført av universitetene i Leipzig og Mainz. De kom fram til det var et målbart fall i IQ fra den førstefødte og yngre søsken.

5: Du er venstrehendt

Dette fenomenet gjelder kun for men, men effekten er betydelig. Evnen til kreativ tenkning er sterkt overrepresentert hos venstrehendte menn. Dette er en sterk indikasjon på høyere IQ, selv om det ikke er et endelig bevis. Dette viser forskning fra University of British Columbia, som har undersøkt data helt tilbake til 1995.

De fant ingen sammenheng når det gjaldt evne til logisk tenkning.

6: Du har fått musikkundervisning

Rotman Research Institute har studert sammenhengen mellom musikkundervisning og språklig intelligens hos små barn. De delte barna opp i to grupper. Den ene gruppen fikk musikkundervisning, den andre gruppen fokuserte på billedkunst.

Etter bare 20 dager viste 90 % av de barna som hadde fått musikkundervisning en markant stigning i språklig intelligens, sammenlignet med gruppen som ble kurset i billedkunst.

7: Du er slank

Universitetet i Toulouse fant en klar sammenheng mellom BMI (body mass index) hos middelaldrende personer, og evnene de hadde innen hukommelse og språklig intelligens. De med høy BMI hadde i gjennomsnitt 27 % dårligere resultat, og det var verre for de med aller høyest BMI.

8: Du har prøvd narkotiske stoffer

Cardiff University har forsket på sammenheng mellom barn med høy IQ, og viljen til å eksperimentere med euforiserende stoffer – cannabis, kokain, amfetamin, amylnitrat og hallusinogene sopper.

Den kontroversielle forskningen fant direkte sammenheng mellom høy IQ og risikovillig adferd, og resultatene var særlig tydelige hos kvinner.

TV2 har også publisert en artikkel med ti merkelige tegn på at du er intelligent, som f.eks: du liker mørk humor, liker å være alene, er lat og ikke tror på Gud. Du poster heller ikke såkalte «inspirerende» beskjeder på Facebook!

Hvis du tør, kan du ta Illustrert Vitenskap sin IQ-test her.