Det finnes ikke et enkeltgen som presist kan identifisere din seksuelle legning, slår forskere fast. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Del saken

Flere på Sørlandet enn i resten av landet har motforestillinger mot homofile som har sex. Spesielt konservative kristne eller i frimenigheter er skepsisen stor.

Sosiolog og forsker på KIFO, Institutt for kirke-, religions og livssynsforskning, Tore Witsø Rafoss gjennomførte i fjor en stor undersøkelse der han kartla religion og livssyn i Norge. Hele 4.024 personer deltok i undersøkelsen, skriver Fædrelandsvennen.

Konfrontert med påstanden «Det er ikke galt i det hele tatt at voksne av samme kjønn har et seksuelt forhold» svarer én av ti nordmenn at de «helt uenige» eller «uenig». I Vest-Agder derimot svarer hele én av fire det samme.

– Dette er klart høyest i hele landet, og en stor forskjell fra gjennomsnittet i Norge, sier Rafoss.

Undersøkelsen viser videre at det spesielt er konservative kristne og frikirkemedlemmer som er de mest kritiske til utsagnet.

Wiggo Skagestad er hovedpastor i frikirkemenigheten Filadelfia i Kristiansand, en av landets største med 1.300 døpte medlemmer. Han er ikke overrasket over forskerens funn.

– Jeg tror anslaget på én av fire er for lavt. Jeg tror det er mange flere som er uenige i dette, selv om vi ikke har foretatt noen undersøkelse blant våre medlemmer, sier Skagestad.

Skepsisen er likevel på vei nedover også i Agder. Tidligere undersøkelser fra 2008 og 2018 viser at skepsisen til homofile seksuelle forhold har gått ned i hele Norge, og at tallene fra 2019 viser at Agder tross alt er blitt mindre i «utakt» med resten av landet.