Det er de eldste aldersgruppene som røyker mest, men for første gang er andelen kvinner høyer enn andelen menn. Foto: Frank May / NTB
Del saken

Nå er det for første gang flere kvinner enn menn som røyker. 

9 prosent av norske kvinner røyker daglig, mot 6 prosent av menn, viser nye tall fra SSB.

Andelen som røyker, har de siste årene gått kraftig ned, men nedgangen har vært mindre markant hos kvinner enn hos menn.

– Personer i alderen 55–64 år røyker mest, selv om også andelen dagligrøykere i denne gruppen har sunket fra 2020, fra 17 til 14 prosent, sier førstekonsulent Sindre Mikael Haugen i SSB.

Derimot skyter andelen som bruker snus daglig i været. Fra 13 prosent i 2020 til 15 prosent i 2021. Men her er det mer enn dobbelt så mange menn som bruker snus  sammenlignet med kvinner. 21 mot 8 prosent.

– Andelen daglige snusbrukere er nå på det høyeste den har vært noen gang. På ti år har andelen i befolkningen som bruker snus daglig nesten doblet seg, fra 8 til 15 prosent, sier Haugen i SSB.

Helsedepartementet vil forby e-sigaretter med fruktsmak, men tobakksindustrien advarer: – Viktig for å stumpe røyken (+)