Foto: Martin Lerberg Fossum / NTB scanpix
Del saken

Fire av ti religiøse i Norge mener at religionen har svaret, når vitenskap og religiøse dogmer strider imot hverandre, ifølge en fersk undersøkelse.

41 prosent av de religiøse i Norge sier i undersøkelsen av de er sikre på at de ville velge svaret religionen gir dem, fremfor det vitenskapelige svaret, når religion og empirisk vitenskap kommer i konflikt med hverandre. Dette skiller seg vesentlig fra svarene som er oppgitt av befolkningen i nabolandene våre. Det rapporterer forskning.no.

Religiøse finner og dansker holder seg i større grad med vitenskapen når de befinner seg i samme situasjon. Religiøse svensker er mer like religiøse nordmenn, men også de tviler mer på religionen sin enn religiøse nordmenn, i møte med motstridende, vitenskapelig informasjon. 

Les også: Konseptet «religion» undergraver den frie, selvstendige tanke

Tvilende russere

I Russland, der ni av ti spurte sier de er religiøse, er tvilen enda mer utbredt. Men, selv om 19 prosent av de spurte, religiøse russerne sier de ville holde på det religiøse svaret dersom standpunktet skulle komme i konflikt med vitenskapen, sier også 20 prosent av det kommer an på.

Dette fremkommer i en rapport fra den britiske Wellcome-stiftelsen, der flere enn 140 000 mennesker er blitt intervjuet. 

Vaksiner

Av denne undersøkelsen fremgår det også at det er stor uenighet mellom land hva gjelder syn på vaksiner. I Norge er bare seks prosent av de spurte uenige i at vaksiner er trygge. I Frankrike sier hele 33 prosent det samme