Illustrasjonsbilde. Pixabay. Foto: geralt
Del saken

I en artikkel i The Guardian forklarer klinisk psykolog dr. Mary Lamia at mobbere ofte mangler selvtillit, og at mobbingen er en respons på skam. Ved å angripe andre, skjuler de denne skammen og stimulerer en følelse av makt.

Faktorer som driver en mobber kan inkludere maktløshet, sjalusi eller frustrasjon. Mobbere har ofte selv opplevd å bli mobbet. Det kan også handle om mangel på empati, en trang til oppmerksomhet, eller problemer i familien.

Mobbing defineres som en form for aggressiv oppførsel hvor noen bevisst og gjentatte ganger utsetter en annen person for krenkelser eller ubehag. Mobbing kan være fysisk, verbal eller sosial – at man sprer rykter eller lar være å invitere noen på aktiviteter. Materiell mobbing er når man bruker formell makt eller økonomisk press som skremsler eller trusler.

I en normal konflikt ønsker som regel begge parter å løse problemet, men mobbing er når én eller flere bevisst sårer eller krenker den andre. Mobbere er ofte på jakt etter en emosjonell reaksjon, dette vil øke mobberens tilfredsstillelse. Det er derfor viktig å forsvare seg, og helst på en rolig og bestemt måte.

Mobbeofre kan grovt sett deles inn i tre ulike typer:

Passive ofre: De har som oftest ikke gjort noe for å framprovosere mobbing, men blir ansett som lette mål.
Provoserende ofre: De har gjerne en forstyrrende og irriterende adferd som frustrerer omgivelsene.
Ofre for mobbing: Dette er de som selv har blitt mobbet, og mobber andre som hevn eller for å gjenvinne status.

Kvinner er oftere ofre
En studie viser at 66 % av mobbeofre på arbeidsplassen var kvinner, mens 70 % av mobberne var menn.

Alvorlige konsekvenser
Amerikansk forskning viser at mobbing på jobb kan ha alvorlig innvirkning både på ansatte og bedriften. Det kan utløse depresjon og angst, noe som igjen reduserer produktivitet og kan føre til stort fravær og gjennomtrekk.

Langvarige virkninger
En studie publisert i Psychiatry viser at barn som mobbes kan utvikle psykologiske og somatiske symptomer som varer helt til voksen alder: angst, depresjon, spiseforstyrrelser, hodepine, søvnproblemer.

Forebygging er avgjørende
Det er viktig at bedrifter er oppmerksomme på at mobbing kan forekomme, og gir klare og jevnlige beskjeder til ansatte om at man stiller krav til å behandle hverandre med respekt, og at mobbing og annen lignende oppførsel ikke vil bli tolerert. Fastlagte regler og prosedyrer bør klarlegges ved ansettelse.
I Norge er det vanlig med årlig medarbeidersamtale, og der bør spørsmål om arbeidsmiljø og mobbing alltid være et tema.

Hva kan du gjøre hvis du er et offer for mobbing?
Først bør du gjøre et forsøk på å løse situasjonen uformelt, ifølge The Guardian. Det kan bety å snakke med sjefen, personalansvarlig eller den som faktisk mobber.
Hvis ikke dette hjelper kan du levere en formell klage til arbeidsgiver. Før gjerne oversikt over hendelser som du opplever som mobbing.

Noen ganger er det best å si opp
Hvis du føler at bedriften tolererer mobbing kan det være like greit å si opp. Det er ikke verdt å sette helsen på spill. Det er selvsagt også en mulighet å kontakte en advokat for å se om du har grunnlag for et søksmål. Men i slike situasjoner er målet som oftest erstatning etter dom eller forlik, for du vil vel egentlig ikke tilbake til den arbeidsplassen?