Kvinnemarsjen i New York 19. januar 2019. Kvinnenes frigjøring skal virkeliggjøres ved hjelp av åpne grenser. PHOTO BY M STAN REAVES/REX/SHUTTERSTOCK
Del saken

Det hevdes at den politiske feministiske bevegelsen i hovedsak har all ære for kvinnefrigjøring, og likhet mellom kjønnene.

Jeg tror heller at det var tanken om individuell frihet, kvinner inkludert, og menneskerettigheter som hadde størst betydning. Og grunnen til at dette lot seg gjøre var teknologiske fremskritt, som dukket opp etter industrialiseringen i vesten. En rekke hendige apparater har blitt alle manns eie, og det har løftet levestandarden for begge kjønn.

Sannheten er at før i tiden led begge kjønnene langt mer enn i dag
Det hevdes også at kvinner i vesten holdes tilbake av mannssjåvinisme, at kvinner lever under et glasstak. Det er her biologi og individuelle valg kommer inn. Vi kan alle være enig i at alle skal ha like muligheter, men det betyr ikke at alle ender med likt resultat. Resultatlikhet og like muligheter er to helt forskjellige ting.

Resultatlikhet kan aldri oppnås, men feministene som ofte dominerer debatten tror de kan oppnå det med sosial manipulering, altså kvotering, oppmuntring i spesielle arbeids-sektorer, spesielle narrativer i media osv. Det skal være kvinner likt overalt.

Den moderne feminismen (ideologien) er fundamentalt feilaktig. I hovedsak fordi den ikke tar individualitet og biologi i betraktning. I Skandinavia har vi hatt like muligheter i mange tiår. Resultatet er ekstremt forskjellig yrkesvalg, også kjent som likestillingsparadokset. Når frihet maksimeres, maksimerer vi også kjønnsforskjellene fordi genetikken får fritt spillerom.

Tvillingabort
Kvinnefronten sliter med å finne vinnende kampsaker, og det fører ofte til litt pinlige eller tragikomiske opptredener, som f.eks å posere med «A Handmaids tale» kostymer fordi disse individene angivelig føler deres kvinnefrihet krenket.

Jeg kan opplyse om at Norge er et av veldig få land som praktiserer avliving av frisk tvilling. Rent praktisk sett, i lys om troen på individets frihet, så har dette individet et krav om å få leve. Nei, det er ikke bare en utvekst av kvinnens kropp. Dessuten har vi en lang rekke prevensjonsmidler til rådighet, om barn er uønsket.

Innvandring og islam
En annen kampsak har vært å få så mange menn i sin kåteste alder fra patriarkalske middelalderkulturer, inn i Skandinavia som mulig. Dette har forandret kvinners adferd offentlig, og sørget for at vold mot kvinner har mangedoblet seg.

I muslimske land kjemper feministiske kvinner om å kastet hijaben, stoppe religiøs begrunnet mishandling, forfølgelse og drap. I vestlige land løftes hijab frem som et symbol på identitet, og kvinnelig selvstendighet av gammelmedia og feminister. Men, det er ikke så farlig: Så lenge de feministiske «kvinne»gruppene kan kalle norske menn for rasister så er det greit. Norske menn er da både rasister OG kvinneundertrykkere. En ny kampsak er født.

Feministene representerer ingen andre enn seg selv
Jeg kan overhodet ikke se hvordan vestlige kvinner, og særlig kvinner fra middelklassen, er undertrykt. Kvinner gjør det bedre på skolen, langt færre kvinner er hjemløse, langt færre kvinner sliter med rus, langt færre kvinner dør på jobb, langt færre kvinner tar selvmord. Feminister må slutte å sammenligne seg selv med 5% av befolkningen som er såkalt suksessfulle menn.

Feminister i dag representerer ingen andre enn seg selv. De representerer ikke kvinner i sin helhet, kun sine egne likesinnede. Og feminismen livnærer seg av fellesskapets fremgang. Det er et ideologisk, ulogisk kaos av selvmotsigelser, og er destruktivt.

Men jeg må si jeg er imponert, den feministiske bevegelsen har klart å kultivere en kvinnelig offerrolle, samtidig som vi har kanskje verdens mest likestilte og vellykkede samfunn for kvinner. En fantastisk forretningside, så mye statstøtte, så mye giverglede.

Jeg håper disse ideologene snart vil bli beseiret av vitenskap, fornuft og ikke minst liberalisme av den klassiske sorten. La kvinner være kvinner og menn være menn. La karakter, egenskaper og ikke minst menneskelige verdier stå i fokus. Og fiks heller noen virkelige problemer.