Det kan være vanskelig å motivere seg når man sitter alene som nettstudent. Illustrasjonsbilde. Pixabay/StartupStockPhotos
Del saken

Stadig mer undervisning foregår på nett, om mange studenter som ikke har deltatt på noe slikt tidligere synes det er veldig utfordrende, skriver forskning.no.

Aleksandra Lazareva ved Universitetet i Agder (UiA), forklarer at mange studenter synes det er vanskelig å delta i diskusjoner når de ikke kan se eller møte medstudentene som på et fysisk lærested. Det kan gå ut over motivasjon og utbytte av kurset.

Lazareva har forsket på ulike nettkurs, og har funnet fem teknikker som kan hjelpe studentene til å få bedre utbytte av online-læring.

1: Skap et felles utgangspunkt
Bruk tid på å bli kjent, gjerne ved at alle forteller litt om seg selv og sin bakgrunn, hvorfor de har valgt kurset og hva de forventer. Dette er spesielt viktig hvis gruppen består av studenter fra ulike kulturer.

2: Sett opp en gruppekontrakt
Bli enige om felles regler, som hvor ofte man skal sjekke kursrommet eller hvor raskt man skal svare på spørsmål.

3: Oppmuntre alle bidrag og ha med en kritiker
– Kurslederne må ønske alle bidrag velkommen, selv om disse er i konflikt med det resten av gruppen mener, sier Lazarova. Samtidig foreslår hun å gi studentene ulike roller, hvor f.eks. en spiller «djevelens advokat» og er kritisk til alt.

4: Sørg for at alle blir sett
Kurslederen må sørge for at poster på forumet ikke blir forbigått og glemt, ignorerte studenter mister lysten til å bidra.

5: Lag en oppskrift
– Studentene har nytte av å vite hvordan de skal forholde seg i læringssituasjonen, sier forskeren. Derfor kan et manuskrift være til god hjelp, alt fra oppskrifter på oppgaveløsning til informasjon om rollefordeling.

Oppsummering
Generelt handler det om å motivere studentene til å engasjere seg i studiet på tre ulike nivåer, både adferdsmessig, følelsesmessig og kognitivt. Hvis ikke studentene er på nivå tre, altså kognitivt engasjement, så har man ikke lykkes godt nok.