Illustrasjonsfoto; Rob Watkins/Pymca/
Del saken

Ny rapport viser at vektøkningen blant unge nordmenn ikke stopper opp. Dette er alarmerende, mener forsker.

Nylig ble rapporten Ung-HUNT 4 oversendt Folkehelseinstituttet (FHI). Dette er en undersøkelse gjennomført av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og følger utviklingen til ungdom fra Trøndelag i alderen 13-19 år. Forskerne har sett på en rekke ulike aspekter ved ung helse, som psykiske problemer, selvskading og bruk av rusmidler.

Rapporten tar også for seg overvekt.

I punkt 3.1 kan man lese:

«Økende kroppsmasse uavhengig av den normale veksten som skjer i ungdomsårene har betydning for vekten senere i voksen alder, som igjen kan ha betydelige negative helsekonsekvenser. Verdens helseorganisasjon omtaler fedme som en global befolkningsepidemi og det er spesielt urovekkende at også barn i stor grad rammes.

Vekten i alle aldergrupper og begge kjønn økte fra Ung-HUNT1 til Ung-HUNT3, men når en ser på høyden i samme aldergruppe har den vært stabil de siste 20 årene.»

Les også: Overvekt har blitt et brutalt stigma

Alarmerende

Både hos gutter og jenter ser en fortsatt at andelen som er kategorisert med fedme som målt med KMI (kroppsmasseindeks) fortsetter å øke.

Vegar Rangul er NTNU-forsker ved HUNT forskningssenter på Levanger. Han er bekymret:

– At en ikke klarer å stoppe denne utviklingen er jo litt alarmerende. Vi vet helsekonsekvensene, og aldri før har vi hatt så mye informasjon om sunn og riktig mat og viktigheten av fysisk aktivitet. Så det tyder på at informasjon ikke er nok for å snu den negative trenden, sier Rangul til NRK.

– Samfunnet må gjøre strukturelle endringer. Sunn mat må bli billigere og det må bli dyrt å kjøpe usunt.

Les også: Fettvalker er ikke kurver

Midjemålet

Midjemålet har derimot stabilisert seg blant guttene det siste tiåret. Men for jentene ser vi en jevn økning fra midten av 90-tallet:

– Midjemålet sier noe om hvor fettet sitter. Det farligste sitter rundt midjen, og det blir en mer nøyaktig måling av fedme, sier Rangul og utdyper:

– Så at midjemålet øker, betyr at jenter har en negativ utvikling knyttet til det uheldige fettet rundt midjen – og dermed en betydelig økt risiko for eksempel hjerte- og karsykdom.

Andre funn

Undersøkelsen viser også en økende andel av ungdom som sier de har angst og depresjoner, særlig jenter mellom 16 og 19 år. Mange bekymrer seg for fremtida, uten at undersøkelsen konkluderer med noen forklaring.

Et positivt funn er at nikotinforbruket blant unge aldri har vært lavere. Kun 0,4 prosent røyker daglig, 4,9 prosent røyker av og til. Bruken av snus (7,5 prosent) har steget litt, men ikke like mye som nedgangen i antall røykere.