Credit: NTB scanpix Fotograf: Åserud, Lise
Del saken

Selv familier med barn trives bedre i nabolaget dersom de bor i Oslo sentrum istedenfor i en forstad 5-15 kilometer unna bykjernen, ifølge en ny studie referert av ABC Nyheter. I tillegg er sentrumsbeboerne i bedre form.

Det er forsker Konstantinos Mouratidis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som har utført studien. Han har gjennomført en spørreundersøkelse med 1344 deltakere fordelt på ulike nabolag i Oslo der befolkningstettheten var enten lav (forsteder) eller høy (sentrum). I tillegg har han gjennomført dybdeintervjuer med personer fra begge gruppene.

Studien er foreløpig ikke publisert. Den ble presentert på ByBy-konferansen 2018 i Oslo nylig, en konferanse i regi av Transportøkonomisk Institutt for å presentere ny forskning om byutvikling.

Kan byer være både miljøvennlig og menneskevennlige?
Det var spørsmålet Mouratidis stilte seg da han begynte med prosjektet:

– Man vet at byer med høy befolkningstetthet er mer miljøvennlige enn byer med lav befolkningstetthet. Hvorfor? Med lav befolkningstetthet bruker man mer plass, tar opp både potensielt jordbruksland og villmark, fjerner biologisk mangfold, krever mer ressurser – og det er høyere klimagassutslipp fordi det legges til rette for bilbruk, forklarer forskeren.

Befolkningstette storbyer og bysentrum er med andre ord det mest miljøvennlige bostedet. Hvor godt mennesker trives tett–i–tett varierer mellom land og storbyer. Mouratidis ville undersøke tilstanden i Norges største by Oslo.

– Det jeg fant var at det ikke var store forskjeller i livskvalitet mellom de som bodde i sentrum og de som bodde lengre utenfor. Et overraskende funn var imidlertid at de som flyttet fra et forsted og inn til sentrum opplevde en betydelig økning i opplevd livskvalitet. De som flyttet fra sentrum og ut til et forsted opplevde ingen endring, de var like lykkelige begge steder, sier han.

I studien så Mouratidis på fem ulike faktorer:
Tilfredshet med sosialt liv, tilfredshet med hverdagsreiser, tilfredshet med nabolaget, helse, og utfordringer knyttet til høy befolkningstetthet.

Sentrum og forsteder har ulike sosiale forutsetninger. I forstedene kjenner folk naboene og har kanskje et godt, lokalt nettverk. I byene er det flere mulige møteplasser og flere mennesker i nærheten.

– Gode relasjoner, familie og nære venner, er ett av de viktigste momentene for et godt liv. Ved første øyekast er det ikke så lett å se hvilket sted som fremmer sosialt liv best. Folk som bor i sentrum av Oslo rapporterte at de var betydelig mer fornøyd med sitt sosiale liv enn de som bodde lenger unna. De som bodde lengst unna sentrum var minst fornøyde i min undersøkelse, forteller forskeren.

Funnet som overrasker forskeren selv mest, er det at sentrumsbeboere er mer fornøyd med nabolagene sine enn forstedsbeboere:

– Jeg gjorde en egen analyse for familier med barn. Vi ofte tenker at det ikke er ideelt for dem å bo i bykjernen på grunn av sikkerhet og mindre plass barna kan leke på. Overraskende nok påvirker ikke befolkningstetthet dette. Jo nærmere familien bor bykjernen, jo mer fornøyd er de. Det er konklusjonen.