Illustrasjonsbilde. Pixabay/abvrockgroup
Del saken
Stadig færre nordmenn røyker, men antallet snusere øker, viser tall fra SSB.

I 2019 fortsatte trenden med en synkende andel dagligrøykere og en økende andel snusere. Det var 9 prosent av nordmenn i alderen 16–74 år som røykte daglig i fjor, mens 14 prosent brukte snus.

Det er færrest i den yngste aldersgruppen (16–24 år) som oppgir å røyke daglig, med så lite som 2 prosent. Det står i kontrast til den eldste aldersgruppen (65–74 år), hvor 12 prosent er dagligrøykere.

Fordelingen etter alder er omvendt for snus. Mens 20 prosent av den yngste aldersgruppen oppgir å snuse daglig, gjelder dette kun 3 prosent i den eldste.

Siden 2010 har andelen nordmenn som røyker daglig, sunket med 10 prosentpoeng. Antallet daglige snusere har derimot steget med 7 prosentpoeng.

Kreftforeningen er fornøyd med at røykeandelen i befolkningen synker, men bekymrer seg over økningen i snusbruk og festrøyking blant unge. Foreningen mener flere tiltak må på plass.

– Tobakksforebyggende arbeid har vært nedprioritert den siste tiden. Det er nødvendig å øke tobakksavgiftene med minst 10 prosent, gjøre flere områder utendørs røykfrie som i Sverige og begrense mulighetene til å kjøpe tobakksprodukter på nettet, i utlandet og på taxfree. Det er også nødvendig med ressurser til å overvåke tobakksindustriens aktiviteter, skriver Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel til NTB.

Statistikk fra SSB baserer seg på tall innhentet via telefonintervjuer.