Lederen for Apollo 12-ferden Charles P. «Pete» Conrad fotografert på månen. Bildet er tatt i november 1969, noen måneder etter at Neil Armstrong ble den første til å gå på et annet himmellegeme. I en ny undersøkelse sier et flertall av amerikanere at overvåking av asteroider, forskning og ubemannet utforskning er viktigere enn nye måneferder. Foto: NASA / AP / NTB scanpix
Del saken

I juli er det 50 år siden det første mennesket gikk på månen. En måling viser at amerikanere nå vil prioritere sporing av asteroider og ubemannet utforskning.

De spurte i undersøkelsen foretrekker det framfor satsing på å sende mennesker tilbake til månen eller til Mars. Meningsmålingen er utført av The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Totalt 1.137 personer er spurt.

Når amerikanerne blir bedt om å rangere hva som er det viktigste målet med romprogrammet, peker de fleste på overvåking av asteroider og kometer. To tredeler av de spurte mener det er svært eller ekstremt viktig.

Store asteroidenedslag har rammet jorda en rekke ganger i planetens historie. Blant de mest kjente er nedslaget på det som i dag er Yucatánhalvøya i Mexico for 66 millioner år siden som forskere mener er årsaken til at de fleste dinosaurartene døde ut.

Skiftende mål

Skiftende amerikanske presidenter har satt forskjellige mål for USAs romorganisasjon NASA. George W. Bush lanserte et ambisiøst program med navnet Constellation, som hadde tre hovedmål – ferdigstillelse av romstasjonen ISS, og så bemannede ferder til månen og til sist Mars.

Programmet ble svært kostbart og til slutt skrinlagt av Barack Obama. Han lanserte heller en plan for å sende astronauter til en asteroide for første gang. President Donald Trump har sine egne planer – han ser for seg nye månelandinger i løpet av få år.

I spørreundersøkelsen tar imidlertid bare en firedel av de spurte til orde for at menneskelig utforskning av månen eller Mars bør være blant de høyest prioriterte oppgavene. En tredel anser det som middels viktig.

Ønsker forskning

Amerikanerne rangerer forskning for å øke kunnskapen om jorda og resten av solsystemet og universet som det nest viktigste målet. Rundt seks av ti mener det er svært viktig. Like etter på listen kommer ubemannet utforskning med romsonder.

Fire av ti mener fortsatt støtte til driften av den internasjonale romstasjonen er svært viktig. Under på lista kommer letingen etter liv på andre planeter.

Bemannede ferder til Mars kommer først på en sjetteplass på folks prioriteringsliste i undersøkelsen. 27 prosent mener det er veldig eller ekstremt viktig, mens 23 prosent sier det samme om bemannede måneferder.

Verdt pengene

Den 20. juli 1969 ble Neil Armstrong og Buzz Aldrin de første menneskene til å gå på et annet himmellegeme. Totalt fikk tolv av NASAs astronauter muligheten til å besøke vår nærmeste nabo i verdensrommet før Apollo-programmet ble avviklet på 70-tallet.

I meningsmålingen svarer 60 prosent av de spurte at de mener romprogrammet rettferdiggjør utgiftene. Det er godt nytt for NASA og organisasjonens private leverandører.

I 1979, på tiårsdagen for den første månelandingen, svarte bare 41 prosent av de spurte ja på det samme spørsmålet.