Fotomontasje: NTB/Scanpix
Del saken

Extinction Rebellion mener vi er så grådige at vi lukker øynene for hva som skjer med klima.

– Det norske velferdssamfunnet har en bakside som få vil prate om: Oljeproduksjon og overforbruk påfører mennesker og natur store kostnader. Vi i Norge lever i en bevissthetsboble som hindrer oss i å se dette klart, skriver Arild Nøkland i Klassekampen, han er medlem Extinction Rebellion Norge:

– Norge er verdens beste land å bo i, ifølge FNs levekårsindeks. Samtidig tar norsk olje menneskeliv, men ingen prater om det. Overforbruk fører til at arter utryddes, men få ser sammenhengen. Vi tillater ikke at noen kritiserer vårt levesett eller oppfatning av verden. På den måten beskytter vi oss selv mot det vi ikke ønsker å se.

Les også: Extinction Rebellion bidrar med en million kroner, i bøter

Nøkland sier at vi nordmenn forsyner oss grådig av jordens begrensede ressurser. Han mener at da blir det mindre igjen til de som trenger det mest, og at Norges forbruk er også langt over det naturen kan tåle uten å bryte sammen.

– Dersom hele verden hadde levd som nordmenn, ville vi trengt 3,6 jordkloder. Den globale oppvarmingen hadde allerede passert to grader, skriver han, og legger til:

– Vårt levesett medfører urett som rammer andre, et annet sted eller i en annen tid. Det krever mot å ta dette innover seg, og gjøre noe med det.

Les også: Extinction Rebellion: Verdenssamfunnet kommer til å kollapse dersom vi ikke handler radikalt

Arild Nøkland skriver i Dagsavisen i september at han anser ikke seg selv som en pøbel eller ekstremist, men en vanlig person som er skremt av myndighetenes mangel på handling. Han er 43 år gammel, og jobber med programvareutvikling og maskinlæring. Han endte på glattcelle i ti timer for å ha sperret trafikken i Karl Johans gate. Nøkland forteller at han gjør dette fordi mennesker dør på grunn av norsk olje. Målet er å få myndighetene til å handle i klimapolitikken, skriver han, og forteller at derfor benytter Extinction Rebellion seg av sivil ulydighet for å sette klimakrisen og det økologiske sammenbruddet øverst på dagsorden.

Nøkland avslutter i Klassekampen med å si at Extinction Rebellion jobber for å få frem sannheten om norsk oljeeksport og overforbruk. De kommer til å gjennomføre aksjoner over hele landet for å sette fokus på den katastrofale kursen vi befinner oss på, og for å kreve stans i all oljeleting.

Aktivist i Extinction Rebellion: Jeg er ingen pøbel eller ekstremist. Jeg er skremt av myndighetenes mangel på handling