Forsøk viser at mus blir mer voldelige når de får blod overført fra voldelige mennesker. Illustrasjonsbilde, Pixabay
Del saken

Rettspsykiater Henning Værøy har vært i hyppig kontakt med Norges farligste mennesker. Nå har han funnet tegn på at immunsystemet kan bidra til aggressive oppførsel.

– Vi var på jakt etter en biologisk markør som kunne skille aggressive mennesker fra andre, forteller Værøy til forskning.no.

Antisosial adferd kan knyttes til uvanlig høye verdier av et antistoff ved navn immunglobulin G. Dette er et stoff som binder seg til kroppens hormoner og regulerer innholdet av kortisol i blodet.

– Aggresjon i seg selv er en sterk stressreaksjon. Hvis det viser seg at immunforsvaret blander seg inn i kroppens reaksjon på stress, så kan dette gi en mulig forklaring på hvorfor noen har en tilbøyelighet til å ty til vold, sier Værøy.

Forsøk på voldsdømte fanger og mus

Værøy gjorde forsøk ved hjelp av 16 voldsdømte på Ila fengsel. Blodprøver fra de voldelige fangene ble injisert i mus. Resultatet av studien forbløffer:

– Musene fikk en aggressiv stressreaksjon, akkurat som de kriminelle som de hadde fått antistoffer fra, forteller Værøy.

Mats Lekander er professor i psykoneuroimmunologi ved Stockholms universitet. Han megir at resultatene er spennende:

– Vi har etter hvert fått mye kunnskap om immunforsvarets rolle ved psykiske lidelser som depresjon og psykose, men det er gjort lite forskning på hvordan endringer i immunforsvaret kan føre til aggressiv adferd, forteller han.

Men som vanlig tas det forbehold, og mer forskning er nødvendig:

– En enkeltstudie som dette har selvsagt liten klinisk verdi, særlig når datagrunnlaget er såpass begrenset. Først og fremst må vi gjenta forsøket med flere personer og flere forsøksdyr, så vi er sikre på at resultatene ikke bare skyldes tilfeldigheter, sier Lekander.