Prostituerte i Paris på 1880-tallet (Salon de Moulins) fremstilt av Henri Toulouse-Lautrec. Foto: Gianni Dagli Orti/REX
Del saken

I urtiden forsøkte menn å imponere damene ved å være dyktige jegere. Slik håpet de å skaffe seg sex, og videreføre arten.

Jerry Barnett er fotograf og har reist mye. Han forteller i Quillette om et besøk i en gruveby i Malawi, hvor han gikk inn på den lokale baren en onsdag. Alle gjestene var menn. Når han spør jenta bak baren om hvorfor det ikke er noen kvinner tilstede, ser hun på ham som om han er en idiot, og forklarer:

– Mennene får lønn på fredag.

Senere, i Bamako i Mali spør Barnett en ung mann om han har kjæreste. Svaret er:

Non… pas moto, pas copine. Altså: Uten moped, ingen kjæreste.

Barnett ser at Bamako er full av unge menn på moped. Mange med en jente som passasjer. Er dette da en transaksjon, hvor jentene betaler med sex, og får gratis transport i retur?

Uten moped sliter du med å få tilgang til damene i Bamako, Mali. Foto: MICHELE CATTANI / AFP

«Likelønn» og verdien av sex

Hva er verdien av slike transaksjoner? Dette fenomenet eksisterer ikke bare i fattige Afrika. Hva med restaurantnæringen? Hvor ofte betaler mannen for måltidet, i håp om å innynde seg? Hva med drinker? Hva med blomster?

Barnett spør: Hva er den totale verdien av disse overførslene fra menn til kvinner?

Man kan anta at disse verdiene står ikke i noe statsbudsjett, og medregnes neppe når feminister roper om «likelønn».

Barnett viser til evolusjonsbiolog og forfatter James Diamond, som spør: Hvorfor gikk menn på jakt? Hans hypotese var at menn gikk på jakt for å skaffe kjøtt som kunne byttes mot sex.

Et like åpenbart spørsmål kunne være: Hvorfor gikk kvinner ikke på jakt?

En grunn er selvsagt at de ikke behøvde å risikere livet sitt ved å gå på jakt, siden menn ga dem kjøttet (selv om kvinnene måtte konkurrere intenst med hverandre om den beste mannens gunst).

På samme måte som de ikke behøver (eller evner) å slite seg ut ved å jobbe 50 timer hver uke i Malawis gruver.

I tillegg kommer det rent biologiske: graviditet, fødsler, amming og barneoppdragelse.

Dette er den biologiske starten på sexhandelen. Sex har aldri vært gratis, hverken for kvinner eller menn. Men kvinnens sex har hatt høyere markedsverdi gjennom hele menneskets historie. Barnett beskriver sexhandelen som historiens største næring.

Etterhvert utviklet mer avanserte former for sexhandel seg. Utviklingen av ekteskapet og familien ble stadig mer kontraktfestet som en følge av faste boplasser og privat eiendom. Men regulær prostitusjon forsvant aldri.

Prisen på sex faller

Verdien av sex er på vei ned. Dette har mange årsaker, og kunne fylt en hel bok.

Kvinnenes frigjøring skapte risikofri sex (P-pillen) og kvinner som kunne forsørge seg selv. Ekteskapet mistet sin posisjon, familier ble stadig oftere oppløst. Samtidig har nye medisinske løsninger gjort mannen delvis overflødig: En kvinne kan skaffe seg barn nesten uten bidrag fra en mann.

Teknologien gjorde alt billigere, ikke bare nødvendigheter som mat, men også porno. Også prostituerte klager over globaliseringen: Konkurranse fra utlandet presser prisene ned.

Men fortsatt er det et skille. Barnett viser til en britisk studie som fant at menn bruker 1300 pund mer hvert år på dating enn kvinner. Kvinner velger fortsatt i stor grad partnere etter økonomisk status og generøsitet. Kvinner velger oppover. Biologien slipper ikke taket.

Og unge kvinner får fortsatt råd om å «gjøre seg kostbare». Men nå betyr det kanskje at man venter til andre møte før man har sex.

Og går det galt kan man selvsagt ta abort. Føder man barnet trenger man i mange land ingen far, Staten er den nye, trygge forsørger.

Hva med framtiden?

Jerry Barnett stiller flere interessante spørsmål i sin artikkel, som bør leses i sin helhet. Men et spørsmål sitter jeg igjen med:

Barnett snakker om menn og kvinner. Det er fornuftig i et biologisk perspektiv. Men i dagens samfunn mener stadig flere at kjønn kun er et valg, og det er uendelig med valgmuligheter.

Hva blir verdien av sex i et samfunn med hundre ulike flytende kjønn?

Jeg tror ikke et slikt samfunn ikke kan overleve. Enten må disse idéene dø ut, eller så dør sivilisasjonen. Kanskje ved indre kollaps, men mer trolig som følge av overtagelse utenfra.