Magnus Carlsen. PHOTO BY ROBIN UTRECHT/REX/SHUTTERSTOCK (10055868N)
Del saken

Høy intelligens er noe de fleste ønsker å være utrustet med. Men høy intelligens har kanskje også en pris, ifølge forskning.no.

Mennesker med høy intelligens kan være utsatt for emosjonelle reaksjoner. En mer utviklet fantasi kan medføre at de tenker for mye, og derfor overdriver konsekvensene av hverdagslige hendelser. Men dette er omstridt blant forskere.

Høy intelligens og overdreven følsomhet

Høy intelligens øker sannsynligheten for høy utdannelse og høye lønninger. Men de med høy intelligens sliter oftere med psykiske problemer.

Noen forskere spekulerer på om dette kanskje henger sammen med hvordan deler av kroppen ellers fungerer. En hypotese er at personer med hyper-hjerner også kan ha hyper-kropper, og at det påvirker immunforsvaret.

Forskningen spriker

En studie fra USA synes å bekrefte en slik sammenheng. Studien tok for seg flere tusen Mensa-medlemmer, og fant at Mensa-medlemmene hadde oppsiktsvekkende mye høyere forekomst av alle disse lidelsene, både psykiske og fysiske. Faktisk 2,5 ganger så høy risiko for slike lidelser enn hos befolkningen ellers.

Men tidligere studier som har sett på det samme som denne studien, har gitt sprikende resultater, som en studie fra 2016 som så på sammenhengen mellom IQ målt hos amerikanske rekrutter og den selvrapporterte mentale helsen hos de samme personene når de var blitt 50 år gamle.

Mye grubling er negativt

Forskning som blant annet er gjort ved Institutt for psykologi ved NTNU i Trondheim peker klart i retning av at personer som er psykisk overfølsomme, både grubler og bekymrer seg overdrevent mye.

Norsk forskning peker i en annen retning

Den nå avdøde forskeren Kristian Tambs konkluderte annerledes:

– Tambs fant tvert imot det motsatte av hva disse studiene gjør, forteller Svenn Torgersen, nå pensjonert professor i psykologi ved NTNU i Trondheim.

– En av Tambs sine studier pekte blant annet i retning av at personer med lavere intelligens er mer utsatt for angst enn andre.

I en studie fra 2008 fant Tambs og teamet hans en klar sammenheng mellom lav utdannelse og økt forekomst av både angst og depresjon. Forskerne konkluderte med at høyere utdannelse tilsynelatende beskytter mot angst og depresjon.