Foto: Frank May / NTB scanpix NB! MODELLKLARERT
Del saken

Utbrenthet defineres ofte som en langvarig arbeidsrelatert stressreaksjon, som vanligvis gir både psykiske og fysiske plager.

I mange tilfeller er dette resultatet av en prosess som har pågått i flere år, og som vanligvis begynner med tretthet, spenningstilstander og muskelsmerter, skriver Norsk Helseinformatikk i en informasjonsartikkel om utbrenthet.

Utbrenthet er en normal reaksjon på stress, og ikke en egen diagnose. Det finnes ingen klar definisjon på hva utbrenthet er. Derfor er det heller ikke mulig å si noe om hvor vanlig det er.

Typiske symptomer er en følelse av å være emosjonelt utslitt, overbelastet, tappet for energi, trøtt og deprimert. Utbrenthet fører også til reduserte prestasjoner, og det kan påvirke hverdagsaktiviteten hjemme, skriver Norsk Helseinformatikk.

Stadig flere borte fra jobben

Ifølge PubMed Health1 er stadig flere borte fra jobben på grunn av utbrenthet. Begrepet utbrenthet ble innført på 1970-tallet av den amerikanske psykologen Herbert Freudenberger. Han brukte det til å beskrive konsekvensene av alvorlig stress og høye idealer som mennesker i hjelpeyrker opplevde. I dag blir ikke begrepet brukt kun om hjelpeyrker. Mennesker i alle yrkesgrupper ser ut til å kunne rammes av utbrenthet.

Mange sykdommer har symptomer som kan minne om utbrenthet. For eksempel angst, depresjon eller kronisk utmattelsessyndrom. Det er derfor ifølge Norsk Helseinformatikk viktig at legen sjekker at det ikke er en annen tilstand det dreier seg om. Typiske symptomer som du finner ved depresjon, men som du ikke finner ved utbrenthet, er mangel på selvtillit, en følelse av håpløshet og selvmordstanker.

En spesiell type stress

Mayoklinikken definerer utbrenthet på jobb som en spesiell type stress2. En form for fysisk, emosjonell, eller mental utslitthet, kombinert med tvil om egen kompetanse, og verdi av arbeidet du gjør. Blant spørsmålene de mener kan bidra til å avklare om du er utbrent, er ifølge Norsk Helseinformatikk følgende:

Har du blitt kynisk eller kritisk på jobb? Må du dra deg selv av gårde, og har du problemer med å komme i gang med ting? Er du mer irritert på, og utålmodig i forhold til kollegaer, kunder eller klienter? Mangler du energien til å opprettholde et jevnt produksjonsnivå? Er du misfornøyd med eget arbeid?

Føler du deg desillusjonert i forhold til jobben din? Bruker du mat, alkohol, medikamenter eller lignende i håp om å føle deg bedre, eller ikke føle noe, når du er på jobb? Har søvnmønsteret ditt eller appetitten din endret seg? Plages du med uforklarlig hodepine, ryggsmerte eller andre typer smerte?

En økning

Det ser ut som det har vært en økning i antall utbrente i løpet av de siste årene. Mange mener at utbrenthet kan forekomme i alle yrker der du som yrkesutøver har følelsesmessig og sosialt nær kontakt med andre mennesker.

I en svensk studie fant forfatterne at flere kvinner enn menn led av utbrenthet, skriver helseinformasjonssiden. Dette gjaldt særlig i aldersgruppen 35-44 år. Hos begge kjønn ble andelen utbrente lavere med alderen. For å bli bedre av utbrentheten mener Norsk Helseinformatikk at du  først forøker å finne ut hvorfor du ble utbrent.