Illustrasjonsfoto: Pixabay
Del saken

Hvis du allikevel ferdes ute i skog og mark i vinterferien, er det nyttig om du kikker rundt deg etter spor av gaupe. Vinterens registreringssesong av gaupe går mot slutten, men du har fortsatt en uke på deg til å melde fra om observasjoner av gaupefamilier.

Det er sporene etter gaupefamilier Statens naturoppsyn (SNO) er særlig opptatt av. En familiegruppe består av morgaupe ifølge med en eller flere unger.

– Vi oppfordrer publikum til å bidra i bestandsovervåkingen ved å melde fra om synsobservasjoner eller spor etter familiegrupper. På denne tiden av året er flere gauper som går i lag som oftest ei familiegruppe.

– Men snart starter parringstiden, og da vil det være svært vanskelig å skille mellom to voksne dyr og ei familiegruppe, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata på egne nettsider.

Gaupespor ligner på forstørrede kattespor. Fotavtrykkene viser fire tær og skilles fra hundedyr ved at gaupa har nokså runde poter og mer asymmetri på de to fremste tærne. Den har vanligvis ikke kloavtrykk.
Gaupa beveger seg mest i skrittgang, men trav er også vanlig. Sporene går målbevisst i terrenget. Markert lengre skrittlengde enn rev, gjerne rundt 90-130 cm. FOTO: Rovdata

55 familiegrupper forrige vinter

Basert på alle innkomne observasjoner, beregner Rovdata hvor mange gaupefamilier vi har i landet ved hjelp av såkalte avstandsregler.

Antall familiegrupper brukes deretter til å beregne størrelsen på gaupebestanden. Det er derfor viktig at flest mulig av familiegruppene dokumenteres hvert år.

– Gaupebestanden ble i 2019 beregnet til cirka 323 dyr i Norge, ut fra 55 registrerte familiegrupper. Dette var status før kvotejakta startet. Antallet familiegrupper har de siste sju årene ligget under det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper av gaupe, forteller Kindberg.

Gaupeungene fødes oftest fra midten av mai til midten av juni og følger normalt mora til de nærmer seg ettårsalderen.

Meld raskt ifra!

Rovdata oppfordrer publikum til å melde fra på telefon til den lokale rovviltkontakten i SNO eller via rapportsystemet Skandobs, som er tilgjengelig både på internett eller via app på mobiltelefon.

Innmeldte observasjoner vil bli vurdert av personell fra SNO, og ved antakelser om at det kan være snakk om familiegrupper vil de bli fulgt opp med undersøkelser i felt, der det er mulig.

Det er fint om du melder raskt ifra, heter det på Rovdatas nettsider.

Ring gjerne en rovviltkontakt

Registreringsperioden pågår fra oktober til og med februar måned hvert år, og det er Statens naturoppsyn som har feltansvaret.

Det er også etablert et samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) om systematisk sporsøk i hele landet.

– Det er svært viktig at observasjonen kommer fram til oss i SNO så tidlig som mulig, fordi vær og andre forhold kan forringe sporkvalitet og gjøre det vanskeligere med videre undersøkelser.

– Ring derfor gjerne direkte til en av våre rovviltkontakter i området når du gjør en observasjon, sier Jan Paul Bolstad, seksjonsleder for rovviltdokumentasjon i naturoppsynet.

I enkelte regioner betaler Fylkesmannen et honorar for observasjoner av familiegrupper av gaupe som lar seg dokumentere, som for eksempel i Nordland (lenke: Har du sett gaupespor?)