Ekteskapet, ikke så bra som sitt rykte? Illustrasjonsbilde. Pixabay
Del saken

Er det virkelig så gunstig å ha en ektefelle som det anses å være? Dette har vært tema for flere artikler i psychologytoday.com.

Ekteskap og familie er fortsatt helliggjort i vårt samfunn, men nylig har en diskusjon startet om vi skal bruke F» (familie) ordet mer forsiktig, slår nettstedet fast.
Etter en stor gjennomgang av tidligere studier relatert til sivilstatus og fysisk og psykisk helse, konkluderte noen forskere med at gift liv er korrelert med mange økonomiske, fysiske og sosiale fordeler.

Deres analyse mangler imidlertid en viktig faktor som kan endre konklusjonene fra disse tidligere studiene. Elyakim Kislev, som er knyttet til Hebrew University i Jerusalem, har analysert spørsmålet i boken, Happy Singlehood.

De tar ikke opp spørsmålet om selvvalg kan være en faktor som påvirker forholdet mellom ekteskap og livskvalitet. Det er bevis for at folk velger ekteskap eller singelliv basert på personlig inntekt, foreldrenes inntekt, utdanning, og om de er deprimerte eller ikke. Som sådan ville forskning på fordelene med ekteskapet ikke være komplett uten diskusjon om valgmekanismene som står bak.

Urealistiske forventninger

Amerikanere har stor tro på ekteskapet, og like stor tro på et liv i personlig vekst og selvutvikling. Denne kombinasjonen kveler dagens ekteskap, mener Eli Finkel, psykolog og forsker fra Nortwestern University. Han har studert amerikanske ekteskap, og mener institusjonen ekteskap har fått en helt ny rolle i det moderne samfunn.

Da nybyggerne strømmet over landet, var det livsviktig å inngå stabile parforhold. Solide og sterke familier ga økonomisk og fysisk trygghet til barn og voksne, og var gunstig for lokalsamfunnet. Ektefellenes individuelle behov var underordnet familiens behov.

Nå er ekteskapet blitt et sted der individet skal hente styrke og psykisk støtte. Selvrealisering er blitt en rettighet og ikke bare en mulighet. Ektefellen skal være støttespiller i ett og alt.

Finkel har som sagt studert amerikanske ekteskap, men han mener funnene i grove trekk kan overføres til europeiske forhold:

– Amerikanere er ofte først ute når det gjelder de fleste trender, men jeg er sikker på at også ekteskapene i Europa sliter under store forventninger om gjensidig støtte i den personlige utviklingen til den enkelte

Ekteskap og økonomi

Allerede i 1987 undersøkte to amerikanske forskere, Nakosteen og Zimmer, om ekteskap påvirker inntjeningen til unge menn. De sier at de ikke finner noen bevis for å støtte denne hypotesen. Deres studier konkluderte med at ekteskap ikke er en direkte bidragsyter til inntektene.

Noen tips for et bedre ekteskap

Finkel har tre enkle tips som kan bidra til et bedre ekteskap.

For ektefeller som sliter bare litt, anbefaler han enkle øvelser – som for eksempel at partnerne hver for seg  jevnlig skriver ned utfordringer og lærer å se den andres perspektiv.

Det er også påvist at par som gjør noe sammen minst en gang i uka er tre ganger så fornøyde i ekteskapet, uavhengig av etnisk bakgrunn, økonomi etc. Gå en tur, spis en god middag på restaurant, eller besøk et museum som et par.

Til slutt anbefaler Finkel å outsource noen av behovene.

– Om du er gravid, kan en søster med barn være like god støtte som ektefellen. Og en kollega kan gi bedre støtte enn ektefellen når det gjelder utfordringer på jobben, råder Finkel.

Finkel går så langt at han ikke avviser at å outsource lidenskapen, altså å finne andre seksuelle partnere, kan være en løsning for ektepar som sliter. Her er det nok mange som vil slite med å si seg enig.

Men hovedregelen i et ekteskap er å ha realistiske forventninger:

– Ekteskapelig ulykke kommer ikke fra ubesvarte behov, men fra misforholdet mellom de behovene en forventer skal bli tilfredsstilt og de som faktisk blir det, sier Finkel.