Foto: Pixabay
Del saken

Forskere ved University of Technology Sydney (UTS) har undersøkt hvordan Facebook-bruk påvirker studentenes karakter.

De dyktigste studentene påvirkes ikke i noen særlig grad. Det er særlig studenter som allerede sliter med studiene påvirkes av tiden tilbrakt i sosiale medier som FB.

– Studenter med dårlige resultater kan allerede ha problemer med selvregulering og fokus, så ser virker som at timene tilbrakt på Facebook blir nok en distraksjon fra studiene, sier Dr James Wakefield i en uttalelse. Wakefield ledet studien, som er publisert i  Computers & Education.

Tre timers bruk av Facebook reduserte antall riktige svar på en test med omlag 10 prosent i snitt. Studentene som deltok i undersøkelsen oppga at de brukte to timer i snitt på Facebook.

Deltagere i denne studien besto utelukkende av studenter innenfor STEM-feltet og økonomi, men forskerne mener resultatene sannsynligvis er relevante også for elever ved f.eks. videregående skoler.

Ikke dumme, bare ufokusert

«Selv om studentene i den australske studien presterte dårligere, betyr det på ingen måte at de er dumme. Å ikke greie å levere på eksamen – kanskje til tross for at du har lest mye – kan henge sammen med problemer med å fokusere», skriver forskning.no.

I en tidligere artikkel advarte psykologiprofessor mot multitasking før prøver:

– Oppmerksomheten vår klarer egentlig ikke å gjøre mange ting samtidig. Den svitsjer hurtig mellom oppgaver. Hvis jeg sitter og skriver på en artikkel og sjekker Facebook og mail, så flytter jeg hele tiden oppmerksomheten min fra den ene tingen til den andre, sa Binder.

Effektive studenter fokuserer på studiene, og tar heller hyppige pauser. Foto: Pixabay

– Distraksjoner, stress, mangel på søvn – slike ting kan påvirke negativt hvordan vi presterer, sier professor i biologisk psykologi ved Universitetet i Bergen, Kenneth Hugdahl.

– Vi kan derfor kanskje si at fravær av de tingene – at man klarer å fokusere – det er viktig. Det er viktig at du klarer å luke ut distraherende tanker og det som skjer rundt deg.

Metode

Forskerne kartla 500 studenters bruk av Facebook og undersøkte studentens tidligere akademiske prestasjoner.

I tillegg kontrollerte de for alder, kjønn og studentenes faglige ambisjoner, og  studentene videre studieplaner. Alle hadde samme eksamen, et introduksjonskurs i regnskap.

I tillegg til å anbefale studenter og bruke mindre tid på distraksjoner som Facebook, så var forskerne også kritiske til bruk av sosiale medier i undervisningssammenheng.

Også slik bruk virket forstyrrende, og hvis Facebook blir brukt i undervisningen er det selvsagt ikke like lett for studentene å «logge av».