Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Del saken

En mann ble dømt til 16 dager betinget fengsel, og fikk en bot på 10 000 kroner etter å ha knust egg fra rødlistede måkearter.

– Han har vedtatt dommen, og den er nå sendt inn til godkjenning, forteller politiadvokat Elisabeth Rastad til NRK Østfold.

Det var en biolog som så mannen, han slo med en kjepp i reirene i den hensikt å skade dem.

Fiskemåken er fredet og har status som nær truet og hettemåke har status som sårbar på Rødlista.

Mannen ble dømt etter brudd på Naturmangfoldloven – for å ha påført viltlevende dyr og deres reir unødig skade.

– Forstyrrelser ved reirene er en viktig grunn til at måkene har havnet på rødlista. Det viktigste vi kan gjøre for å øke bestanden er å rett og slett holde oss unna, sier biologen som så faunakriminaliteten.

– Når du velger å bo nær sjøen så må du tåle måkeskrik. Vi kan ikke styre hva vi skal og ikke skal ha i naturen, men vi kan bestemme hvor vi bosetter oss. Måker er en viktig del av faunaen vår, fastslår han.