Er vikinger et utdødd folkeslag, eller lever vi fortsatt? Pixabay. Foto: nadruksklep
Del saken

De eksisterer ikke lenger, men en gang hersker disse befolkningsgruppene over noen av historiens største og mektigste kongeriker, MSN har laget oversikten over de 20 mektigste befolkningsgruppene i verden gjennom tidene som har gått til grunne. Men mange av dem har etterlatt solide minnesmerker og spor som er blitt til viktige turistattraksjoner. 

Maya-indianerne
Uten å rangere i viktighetsgrad starter MSN med å presentere Maya-indianerne. De hersket over Mellom-Amerika i 4000 år. De er kjent for deres kunst og arkitektur, og deres tidlige kjennskap til matematikk og astronomi. Sivilisasjonen forsvant for godt over 1200 år siden, men vi vet fortsatt ikke hvordan Maya-indianerne ble utryddet. På flere steder i Mexico og Mellom-Amerika, kan man den dag i dag se fantastiske Maya-ruiner.

Atlantis
Byen Atlantis var plassert på en øy, som lå utenfor Hellas. Øya ble oppslukt av fastlandet for flere tusen år siden. Platon beskrev den mytiske byen i sine skrifter, og arkeologer og forskere har alltid vært dypt opptatt av emnet. De har vært dypt splittet i oppfattelsen om øya eksisterte eller ei. Nylig ble et stort forskningsprosjekt satt i gang, med formålet å finne stedets nøyaktige plassering.

Aztekerne
Aztekerne levde i området som strekker seg over Mexico, i hele 14 århundrer! Her hersket de helt den spanske invasjonen i 1521, med hærfører Hérnan Cortés i spissen. Spanjolene brukte under to år på å utrydde aztekerne fra kartet. I Tenochtitlan, som var hovedstaden til aztekerne, kan man stadig se ruiner med solsenger og månepyramider.

Khmer-riket
Hvis du noensinne har vært i Kambodsja i sørøst-Asia, har du helt sikkert besøkt det berømte Angkor Wat–tempelet. Den fantastiske flotte bygningen er igjen fra Khmer–riket, som regjerte i denne del av verden i 400 år, før dets fall i det 13. århundret. Imperiet var beundret for sin imponerende arkitektur. Interne politiske maktkamper førte til krig med thairiket Ayutthaya, som ble rikets undergang.

Inka–indianerne
Inka–indianerne regjerte i Andesfjellene fra det 13. til det 16. århundret. I 1532 ankom de første spanske erobrerne, som etter hvert betydde slutten for Inkariket. Inka–indianerne ga oss blant annet Machu Picchu, de utrolige ruinene høyt oppe i Andesfjellene.

Neandertalerne
Så følger et riktig gammelt folkeslag: Neandertalerne, menneskearten som levde før Homo Sapiens. De levde i Europa 30.000 til 28.000 år f. Kr., og deretter forsvant de. Neandertalerne er den menneskeart som kom før Homo sapiens. Det finnes stadig flere teorier om hvorfor de ble utryddet. Man mener at noen levde fortsatt sammen med Homo Sapiens, og dermed etter hvert ble utkonkurrert.

Anasazi–folket
Disse var kjent for å bygge deres landsbyer opp som utgravninger, inne i enorme klipper. Nasjonalparken Mesa Verde i Colorado, USA, huser den største levningen fra Anasazi-riket.
Den dag i dag vet vi fortsatt ikke hvorfor Anasazi-folket forsvant.

Olmekerne
Olmekerne var det første kjente folkeslaget i Amerika. De levde i området mellom Mexico og Costa Rica i sju århundrer fra 1200 til 500 f.Kr. Deres sivilisasjon forble mystisk og ukjent inntil det 19. århundret, hvor en stor skulptur av et hode ble funnet. Det inspirerte blant annet tegneren Hergé, som brukte det i en av hans tegneserier om Tintin.

Assyrerne
Det assyriske folk hersket i 15 århundrer i området, som strekker seg over deler av Tyrkia, Syria, Libanon, Irak og Iran. Assyria hadde sin storhetstid rundt 700 f. Kr., men riket måtte til slutt bukke under for interne politiske uenigheter og kriger.

Kelterne
Fire hundre år f.Kr hersket kelterne over størstedelen av Vest- og Sentraleuropa. Men i det første århundret ble det de beseiret av romerne, og en liten del trakk seg tilbake og fortsatte å leve i Irland og Skottland. Tegneseriefiguren Asterix er kelter.

Haumakaerne
Påskeøya, utenfor Chile, hadde opptil 2500 innbyggere før europeiske kolonier invaderte øya, og tok en stor del av befolkningen som slaver i det 19. århundret.

Våre egne vikinger blir ikke glemt av MSN, men lever vi ikke fremdeles?
Fra det 8. til det 11. århundret erobret vikingene uendelig mange områder i Europa. De kom fra de nordiske land, hvor de seilte ut med sine vikingskip, og med vold og makt nedkjempet og overtok herredømmet i store deler av England, Frankrike og Middelhavskysten. Til slutt lykkes det for de europeiske riker å drive dem tilbake til Skandinavia, hvor de kom fra. Og her bor vi jo fremdeles.

Sumererne
Sumererne er kjent for å ha oppfunnet skriften, og for å bryte en time til 60 minutter. De levde i området som i dag er en del av Irak, fra 3000 til 2000 f.Kr.

Akamenidene
Akamenide–dynastiet hersket i området, som i dag er det nordlige Iran, fra 560 til 330 f.Kr. Imperiets fall skjedde med Alexander den Stores erobring.

Fønikerne
Den fønikiske befolkning i Midtøsten var et mektig folk, som var de første til å utvikle handelsveien på tvers av Middelhavet.

Mandanerne
De nordamerikanske indianere, som bodde i North Dakota og South Dakota, var både dyktige jegere og handelsmenn. I 1837 utbrøt en større kopper–epidemi, som tok hardt på befolkningen. Kun få hundre overlevde, og derfor valgte de å slutte seg til indianerstammene Hidatsa og Arikara. Den siste Mandan døde i 1971.

Etruskerne
Etruskerne hersket i området ved Italia i flere århundrer f.Kr. De beseiret grekerne og gjorde Rom til en stormakt. Det lyktes imidlertid romerne å frigjøre seg selv fra etruskerne, og i løpet av tre århundrer hadde de også fullstendig tatt over makten.

Det aksumitiske imperium
Kongeriket Aksum var et viktig handelsrike, som strakk seg over 1,2 millioner kvadratkilometer i det nordlige Etiopia. Befolkningsgruppen hersket fra år 300 f.Kr. og 12.000 år frem i tid. Aksum fungerte som en ideell handelspassasje, som bandt Middelhavet til India. Det var den første afrikanske stat til å ha sin egen valuta. Rikets kollaps skyldtes til slutt en alvorlig tørket og overutnyttelse av jorden.

Nabateerne
Dette var et arabisk folk som i romersk tid hersket over et mektig rike. De hadde den berømte byen Petra som hovedsete. Riket lå der hvor Syria og Jordan ligger i dag. Nabateerne var kjent som et folk, som ga kvinner likeverdige rettigheter, herunder eiendomsrett til jord, noe som var ganske uvanlig på den tiden. De var i lang tid i krig med Romerne, som de til slutt måtte overgi seg i mot. I år 363 f.kr ble hovedstaden Petra rammet av et gigantisk jordskjelv, og byen med de 20.000 innbyggere ble utslettet!

Andamanerne
I 2010 døde det siste levende medlemmet av den gamle Bo–stamme. Dermed var det slutten på denne befolkningsgruppen, som hadde hørt til på Andamanerne, en øygruppe som ligger i Det Indiske hav. I det 19. århundret bygget britene verdens største fengselskoloni, på disse øyene.