Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Del saken

I en fersk norsk studie konkluderes det med at barn som vokser opp uten samvær med far, har det vanskeligere og oftere støter på utfordringer i livet.

Omkring 40 prosent av alle norske barn opplever at deres foreldre går fra hverandre, før de har nådd slutten av tenårene. Mange opplever dessuten at far ofte, frivillig eller ufrivillig, forsvinner ut av livene deres. En gruppe forskere i Bergen, som i to år har fulgt 1225 tenåringer, hvorav cirka 20 prosent hadde opplevd skilsmisse, konkluderer med at skilsmisse i seg selv i liten grad hadde en påvirkning på ungdommenes velvære. Dette skriver forskning.no.

Les også: Skilsmissebarn med skjev samværsfordeling har dårligere helse

Fortrolighet

Det som derimot viste seg å ha sterk innflytelse på tenåringene i form av helseplager og tap av selvtillit, var tap av fortrolighet med en av foreldrene. 

– Fortrolighet med både mor og far er viktig for barnet. Men vi finner først og fremst en sterk effekt av redusert fortrolighet med far, sier professor emeritus Eivind Meland, som har ledet arbeidet med studien.

Forskerne fant at barn som kunne snakke fortrolig med både far og mor, hadde klart bedre helse og færre problemer med selvtilliten enn barn som ikke hadde denne kontakten med sine fedre.

Gutter påvirkes særlig negativt

Svend Aage Madsen ved det danske Rigshospitalet har ledet et forskningsprogram på fedre og barn. Han har påpekt de samme konsekvensene som det vises til i den norske studien, og dessuten at det særlig er gutter som påvirkes negativt når far forsvinner.

– Dersom gutter vokser opp uten faren sin, så får de oftere dårlig selvtillit og har vanskeligere for å etablere nære relasjoner til andre. Disse guttene kan generelt også få vanskeligere for å håndtere følelsene sine, har Madsen uttalt til Danmarks Radio.