Dette ble helt feil. Man inviterer ikke kun menn når tema er likestilling. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Del saken

Island, Norge og Sverige er de tre landene i verden med mest likestilling mellom kjønnene, skriver forskning.no. Men det går fryktelig sakte framover med global likestilling, mener forskningsmagasinet. Kjønnsgapet i 149 av verdens land ble i 2018 redusert med så lite som 0,03 prosent, ifølge Verdens økonomiske forum.

I 2006 publiserte Verdens økonomiske forum for første gang en indeks som måler kjønnsgapet i et flertall av verdens land. Indeksen gransker likestilling på fire områder: økonomi, utdanning, helse og politikk. Siden 2006 er kjønnsgapet i verden redusert med så lite som 3,6 prosent. I 2018 sto det globale likestillingsarbeidet altså så godt som stille.

For 10. året på rad kommer Island best ut av målingen. Island har fjernet 85 prosent av gapet mellom kjønnene, ifølge indeksen. Norge har fjernet 83 prosent og Sverige 82 prosent. Nesten det samme har Finland klart, som ligger på fjerde plass.

Mer overraskende er det å finne latinamerikanske Nicaragua på 5. plass og afrikanske Rwanda på 6. plass. På 8. plass ligger Filippinene i Asia og på 10. plass Namibia i Afrika.

At både afrikanske, asiatiske og latinamerikanske land nå er blant de mest likestilte i verden, skyldes blant annet at et land som Namibia har gjort svært mye for å bedre kvinnehelse og at kvinner deltar aktivt i politikk, skriver forskning.no.

Men fortsatt er verdens politikere hovedsakelig menn. Verdens land sett under ett er politikk det området der likestillingsarbeidet har kommet aller kortest. Her er det bare 22 prosent likestilling mellom kjønnene, ifølge indeksen. Kun 18 prosent av verdens regjeringsmedlemmer er kvinner. I seks av de 149 landene i indeksen er det ikke en eneste kvinnelig statsråd. Bare i 17 av de 149 landene var statsoverhodet en kvinne i 2018. Økonomisk deltagelse er nest dårligst med 59 prosent likestilling.