Illustrasjonsfoto: Pixabay/sarangib
Del saken

Optimister blir belønnet med høy levealder, bekrefter nok en studie.

Det er ikke første gangen forskere konkluderer med at optimisme virker positivt inn på helsen, skriver The Guardian. Tidligere studier har funnet at optimister har lavere risiko for å utvikle hjertesykdommer, og dermed oppnår høyere levealder.

Lewina Lee fra Boston University ledet den nye studien, som analyserte data fra to tidligere forskningsprosjekter, og resultatene er presentert i  Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Våre funn antyder en spennende mulighet, at vi kan promotere god helse og høyere levealder gjennom å kultivere psykologiske egenskaper som optimisme, sier Lee.

Svakheter

En svakhet ved studien var at de fleste deltakerne var hvite, og få hadde lav sosio-økonomisk status. Man trenger mer forskning for å se om funnene er gyldige også for andre etniske grupper og folk med en dårligere livssituasjon. Lee kan heller ikke forklare hvordan optimiske er knyttet til høy levealder. Trolig spiller andre mekanismer inn, som at optimister kanskje er bedre til å takle stress.

Dr. Catherine Hurt er ekspert i helsepsykologi ved City, University of London. Hun mener studien viser viktigheten av psykologisk velvære i tillegg til god fysisk helse for de som ønsker å leve et langt liv med god helse:

– Resultatene antyder at i tillegg til utdannelse, en balansert diett og fysisk trening bør vi også promotere psykologisk velvære og understreke betydningen av en optimistisk innstilling. Optimisme ser ut til å være en viktig del av en sunn livsstil.