Illustrasjonsbilde.Pixabay. Foto: Free-Photos
Del saken

– Medarbeidere som bryr seg om andre og gjerne gjør en ekstrainnsats utover stillingsbeskrivelsen, presterer bedre på jobb, sier professor Buch ved Handelshøyskolen på OsloMet, som har levert en studie om temaet sammen med Bård Kuvaas og Anders Dysvik.

Det kan handle om å hjelpe en kollega, fikse en ødelagt printer eller bare dele av sin kunnskap. Vi leste om saken hos forskning.no.

Medarbeidere som er mest opptatt av seg selv og hva de får ut av arbeidet, leverer lavere innsats på jobb. Derfor bør man ansette folk som er opptatt av andre. Slike ansatte trives og presterer under en rekke ulike betingelser.

– I teorien kan transaksjonelle relasjoner fungere (…). Men som leder bør du utvikle tillitsbaserte sosiale relasjoner til dine medarbeidere, fortsetter Buck.

Man bør prøve å skape gode relasjoner, ta medarbeidere med på råd og delegere oppgaver. Dette er spesielt viktig når det gjelder ansatte som tenker mest på seg selv. Ansatte som bryr seg om andre er nemlig mer selvgående, og yter uavhengig av forholdet til sin leder.

Viktig med ansatte som yter ekstra
– Villigheten til å yte noe ekstra er viktig for organisasjoner. Det er noe som er vanskelig å imitere for konkurrentene. Sosiale relasjoner er lønnsomme, ifølge professsor Buch.