Foto: StockSnap /pixabay
Del saken

Det er sunt for helsa å være i et trygt parforhold – og enda sunnere blir det med årene, konstaterer MSN, som viser til at forskning viser at de som lever i sunne og gode parforhold, både lever lenger og har bedre helse enn de som er single.

Dess lenger man er gift, dess mindre konflikt og dess mer humor vil prege parforholdet.

I en periode på 13 år fulgte forskerne 87 ektepar. Forskerne har analysert videoopptak av ekteparene, som har vært gift i mellom 15 og 35 år, og studert deres interaksjon over tid.

Dess eldre parene ble, dess mer humor og ømhet preget forholdet. De viste mer humor og kjærlighet overfor hverandre, samtidig som de var mindre kritiske, gikk mindre i forsvar og hadde et generelt lavere konfliktnivå.

– Eldre mennesker i stabile ekteskap opplever i liten grad depresjon og angst. Ekteskapet har vært positivt for deres mentale helse, sier studieforfatter og psykologiprofessor ved UC Berkeley, Robert Levenson.

Forskerne mener funnene bygger opp under tidligere forskning om de positive helseeffektene av å være i et stabilt parforhold.

– Med utgangspunkt i forbindelsen mellom positive følelser og helse, understreker disse funnene viktigheten av et intimt forhold etter hvert som folk blir eldre og de potensielle helsefordelene tilknyttet ekteskapet, sier en annen av studieforfatterne, Alice Verstaen.

Studien er publisert i journalen Emotion, og omtalt på UC Berkely sine sider. I Norge ble den først omtalt av Forskning.no.