Jesus ble født i en stall i nærheten av Betlehem. Er dette en myte eller historie? Pixabay
Del saken

For snart 2019 år siden ble Jesus født i en stall i nærheten Betlehem – eller gjorde han det?

Hvilke beviser har vi for at Jesus virkelig har levd? Forskning.no har snakket med religionshistoriker Lars K. Bruun:

– Det er vanskelig å finne konkret evidens for at Jesus har levd. Det henger sammen med at det meste vi vet om ham, kommer fra religiøse tekster. Men de tekstene kan like godt være mytiske konstruksjoner, forteller Bruun. Men også ikke-kristne kilder omtaler Jesus.

Den første ikke-kristne kilden er Josefus, en romersk-jødisk historiker som skrev om jødenes historie i år 93-94. Han skriver: «… og brakte foran dem Jakob, som var broren til Jesus, han de kaller Kristus». Josefus beskriver også hvordan Jesus ble dømt og henrettet etter ordre fra Pontius Pilatus.

Ifølge en artikkel i The Guardian skrevet av Dr Simon Gatherole er flere av de biografiske detaljene trolig fikset på i ettertid av kristne som ønsket å tegne et mer positivt bilde av Jesus. Men at Jesus i det hele tatt nevnes, flere ganger, og andre henvisninger til mennesker som beviselig har levd, styrker forskernes tro på at Jesus var en virkelig person:

– Den korte henvisningen til Jesus i et veldig stort verk tyder på at han har eksistert, sier Bruun.

Pliny og Tacitus

Den romerske senatoren og historikeren Tacitus nevner også Jesus i sine verker, som ble skrevet 20 år etter Josefus. I forbindelse med en omtale av en brann som rammet Roma i Neros tid (ca 64 år e.Kr.) skriver Tacitus at de kristne hadde en figur de tilba som het Kristus, som ble henrettet på ordre fra Pontius Pilatus.

– Det er også interessant at Jesus omtales som Kristus, som betyr den salvede på gresk – altså en referanse til Jesus som jødenes konge, forteller Bruun.

Gatherole nevner også at Tacitus beskriver hvordan Jesus blir henrettet, og tidfester dette til tiden da Pilatus styrte Judea (år 26-36) og Tiberius var keiser (år 14-37). Dette stemmer godt med tidsrammene angitt i evangeliene. I tillegg nevner Pliny den yngre at han møtte kristne som tilba Kristus som en gud, i sin tid som guvernør i nordlige Tyrkia.

Både Pliny og Tacitus var negativt innstilt til den kristne tro: Tacitus kalte religionen for «ødeleggende overtro» mens Pliny beskriver de kristne som vanskelige og egenrådige.

Arkeologi

Det finnes ingen bredt aksepterte arkeologiske funn som bekrefter at Jesus har levd. De fleste avviser f.eks. likkledet i Torino som et falsum. Det har også kommet påstander om at Jesus var barnebarnet til Kleopatra, noe man mener bevist av noen mynter med bildet av Jesus med tornekrone. Men dette er perifere teorier.

Det meste tyder på at Jesus var en historisk person

Vi må derfor stole på de skriftlige overleveringene fra kristne, romerske og jødiske kilder. Selv om evangeliene avvises som mytiske, og ikke kan brukes som historiske kilder, har de allikevel en verdi, mener Bruun:

– Alt vi vet om livet til Jesus, stammer fra evangeliene. De er på mange måter mytologisk stoff, basert på de samme overleveringene. De er ikke så nyttige som kilder. Men evangeliene inneholder også referanser til mange andre personer. Pontius Pilatus, Johannes døperen, kong Herodes og så videre har eksistert. Den historiske konteksten er altså ikke fiktiv. Det tyder på at Jesus heller ikke er det, forklarer Bruun.

Dessuten mener han at kristendommen, som på bare 100 år spredte seg rundt hele Middelhavet, neppe var basert på en fiktiv person.

Gatherole er enig, og skriver at de mange ulike kildene gjør det overveiende sannsynlig at Jesus var en historisk person. Han skriver:

– Det er liten tvil om at Jesus faktisk har levd og så dødd. Det interessante spørsmålet, som går utover historie og objektive fakta, er spørsmålet om Jesus døde, for så og bli levende igjen.