Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix
Del saken

Gutter får i snitt dårligere standpunktkarakterer enn jenter. Men de får likt resultat til eksamen.

Ann Margareth Gustavsen er forsker ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning på Høgskolen i Innlandet på Hamar. Hun mener at læreren ikke bare vurderer elevenes faglige prestasjoner, men også deres evne til å følge skolens normer. Dette gjelder begge kjønn.

– Men det går mye mer utover gutter enn jenter, siden vi finner at lærerne vurderer guttenes sosiale ferdigheter som betydelig dårligere enn jentenes, sier Gustavsen til Forskning.no.

Les også: Er gutter tapere?

– Tidligere forskning har vist en sosial ferdighet lærere rangerer høyt er elevens evne til å følge lærerens egne beskjeder og instruksjoner. Sosiale ferdigheter på skolen handler også om å være oppmerksom når læreren underviser og å kontrollere temperamentet sitt. Alt dette er ferdigheter tidligere forskning har vist at gutter er klart dårligere på enn jenter.

Gutter er generelt mer urolige, støyende og oppfører seg mer forstyrrende i undervisningen enn jentene. Det påvirker lærerens vurdering når de skal sette standpunktkarakterer.

– Men når lærere lar sin vurdering av en elevs evne til å følge skolens normer få konsekvenser for den faglige vurderingen av eleven, så er det et klart brudd med retningslinjene for norsk skole, Ann Margareth Gustavsen til Forskning.no.