Det er biologiske forskjeller på menn og kvinner. Foto: Pixabay/WebDonut
Del saken

I de fleste land og over lang tid har all statistikk vist at menn har lavere gjennomsnittlig levealder enn kvinner. I Norge var eksempelvis forventet levealder var i 2017 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn.

Mange har sikkert lurt på hvorfor det er slik. MSN Livsstil forsøker i en artikkel å gi svarene, og lister opp 11 årsaksforhold:

1: Kriminalitet

Kriminalitet øker sjansen for at man dør, og gjennom historien har menn alltid vært mer kriminelle enn kvinner i nesten alle kategorier, ifølge Bureau of Justice Statistics.

«Det er vanskelig å si hvorfor, men det skyldes sannsynligvis gener og sosiokulturelle forventninger til kjønnsrollene», sier. dr. Donald W. Black – professor i psykiatri ved University of Iowa Carver College of Medicine, til MSN.

«Denne observasjonen gjelder over hele verden. Det er også mer sannsynlig at menn dør av selvmord, ulykker eller drap», sier han.

2: Større kropp

Kroppsstørrelsen virker inn på hvor lenge man lever. «Generelt kan man si at de som er over 183 centimeter lever kortere enn de som er under 183 centimeter», sier dr. Vincent Giampapa ved CellHealth Institute i New Jersey. MSN refererer til en studie publisert i Medical Hypothesis (2004) som hevder at større individer innenfor en rase har en tendens til å leve kortere liv. Dette gjelder ikke bare for menneskerasen, men også for de fleste dyreraser, deriblant fisk, insekter, primater og hunder.

3: Større mottakelighet for sykdommer

«Menn har høyere dødelighetsrate til og med det første året de lever, og dette henger ved dem resten av livet», sier Sean Hagberg ved Rio Grande Neurosciences og University of New Mexico.

«Menn utvikler seg tregere enn kvinner, nevrologisk, og dette virker inn på intelligensen. Det er også mer sannsynlig at menn dør av skader, selvmord, lungekreft, skrumplever og hjerte- og karsykdommer. Kvinner lever lengre enn menn i alle kulturer, så sannsynligheten er stor for at det er biologisk betinget», sier Hagberg.

4: Hjertesykdommer

MSN siterer kardiolog Larry Santora ved St. Joseph Health System i Orange County i California som forteller at kvinner har høyere østrogennivåer i kroppen, og dette beskytter dem mot hjertesykdommer 10-15 år lengre enn menn.

«Det er en kjent sak at østrogen øker nivået av godt kolesterol (HDL) og reduserer nivået av det dårlige (LDL). Østerogen gjør arteriene mer fleksible, og dermed reduserer det risikoen for skader og betennelser som følge av plakkdannelse og aterosklerose», sier han.

Kronisk stress hos menn øker også sannsynligheten for hjertesykdommer, ettersom det indirekte øker blodtrykket, kolesterolet og insulinet. Santora oppfordrer menn til å sjekke blodtrykket og kolesterolet regelmessig fra 20-årene, og ta grep dersom verdiene er unormale. Spis hensiktsmessig, tren og stump røyken.

5: Kromosomer

«Menn har ett X- og ett Y-kromosom, mens kvinner har to X-kromosomer. Dersom det dukker opp en defekt på X-kromosomet, er det mulig at det genetiske materialet i det ekstra X-kromosomet hos kvinner fungerer som en slags reserve», sier kardiolog Santora.

Det finnes mange lidelser knyttet til X-kromosomet, som for eksempel hemofili, spinal muskulær atrofi og den nevrologiske lidelsen Partington-syndrom.

«Genetisk sett, så vil to X-kromosomer nesten alltid slå et sett med X- og Y-kromosomer», sier nevrologen.

Gutter født med feil på X-kromosomet overlever som regel ikke. Et syndrom på X-kromosomet som kalles Alport er som regel godartet hos kvinner, men fører til nyresvikt hos menn.

6: Usunne vaner

Overdreven røyking, spising og drikking, i tillegg til indre stress, kan føre til økt blodtrykk og dermed økt risiko for hjerte- og karsykdommer hos menn. Men denne livsstilsforskjellen mellom menn og kvinner er mindre enn den var for en del år siden, da det var uakseptabelt for kvinner å røyke og drikke.

7: Større utfordringer knyttet til immunforsvaret

En grunn til at menn lever kortere enn kvinner er immunforsvaret, ifølge Giampapa ved CellHealth Institute.

Kvinner lever generelt lengre enn menn fordi de er født med lengre telomer, som i bunn og grunn er en biologisk klokke.

De som er født med lange telomer har en tendens til å leve lengre, ettersom cellene som vedlikeholder immunsystemet holder seg friske lengre.

«Det å stresse ned ved hjelp av meditasjon, følge en lavglykemisk diett og ha gode personlige relasjoner har positiv innvirkning på telomene, og er ekstra gunstig for menn», sier Giampapa.

8: Ulike roller

Mennenes deltakelse i barneoppdragelsen og i hjemmet har økt betydelig de siste årtiene, men tradisjonelt sett har dette vært kvinnenes rolle. Gjennom evolusjonen skal dette ha gitt kvinnene lengre levealder, ifølge Hagberg.

«Kvinner har gener som tillater dem å modnes på mange forskjellige måter. For artens overlevelse, er det viktigere med ressurssterke og modne kvinner enn menn. Det er en del av utvelgelsesprosessen som stammer fra den tiden menneskene begynte å befolke jorden», sier han.

9: Høyere forbrenning

På grunn av større muskelmasse har menn høyere forbrenning enn kvinner, ettersom de trenger flere kalorier for å opprettholde denne muskelmassen. Mens dette fører til at menn har lettere for å gå ned i vekt, gjør det samtidig at de raskere «brenner seg gjennom» stamcellene, sier Giampapa – og viser til cellen som kan deles og differensieres til spesielle celletyper, i tillegg til å fornye seg selv.

«Det er som en bil som kjører 120 kilometer i timen, sammenliknet med en som kjører i 60. Du kommer ikke like langt når du kjører i så høy fart», sier han.

Skader eller operasjoner som følge av sport og andre risikable aktiviteter gjør at menn bruker opp reservecellene sine raskere. Ifølge Giampapa kan man til en viss grad motvirke dette, ved å ha et sunt kosthold og trene regelmessig, skrier MSN.

10: Risikable yrker

Yrkesvalg kan også være en årsak til at menn dør tidligere. Ifølge en rapport fra Bureau of Labor Statistics fra 2012, er pilot, fisker og tømmerhogger de tre farligste yrkene. Alle disse yrkene er mannsdominerte. I fiskeindustrien var det 200 dødsfall per 100 000 ansatte.

De som jobber i fiskeindustrien dør av jobbrelaterte ulykker 60 ganger oftere enn gjennomsnittet. Dødsraten var nesten 62 prosent høyere enn gjennomsnitter for tømmerhoggere, og 57 prosent for piloter og flyingeniører. De sikreste yrkene var innen finans og utdanning.

11: Svakere sosiale relasjoner

Kvinner omgås andre mennesker oftere enn menn, og knytter på denne måten relasjoner som har innvirkning på forventet levealder, skal vi tro psykolog Leslie Martin.

«Kvinner har en tendens til å ha sterkere sosiale nettverk og er oftere sammen med andre mennesker. Disse sosiale nettverkene virker inn positivt på kvinnens levealder», sier han.

Kvinner er også mer verbale enn menn, og snakker mer med vennene sine. På denne måten setter de fokus på problemene sine, og dette styrker relasjonene. Menn, på sin side, deler gjerne mindre av sine dypeste tanker.

https://www.msn.com/nb-no/helse/health/11-grunner-til-at-menn-dør-tidligere-enn-kvinner/ss-AAb2g51?ocid=spartandhp#im