Skjermbilde: YouTube
Del saken

Berømt blir de som lykkes, de andre ender ofte i glemmeboken. 

Jens Munk ble født Arendal i 1579, og var sønn av den beryktede lensherren Erik Munk. Han hadde gjort store bragder under Den store nordiske syvårskrig og kommet seg høyt opp. Det skapte misunnelse og mektige fiender. I 1585 var det slutt, Erik Munk ble fengslet til sin død. Noe som antagelig ble utført for egen hånd.

Jens vokste opp hos slektninger, før han som tolvåring tok hyre og endte etter hvert opp i Brasil. Der ble han i mange år før han vendte tilbake.

Det var polarstrøk som tiltrakk Jens Munk. Han foretok flere reiser langs norskekysten helt opp til Kolahalvøya. På en ekspedisjon i 1609 til Novaja Zemlja kom han utfor et kraftig uvær og skuta ble skrudd ned av isen. Munk fikk mannskapet over i lettbåten og under nærmest umulige forhold i Nordishavet kom de i land ved Arkhangelsk. Året etter ble Munk beordret av Kong Kristian IV om å finne Nordøstpassasjen til Asia. Men han kom ikke lenger enn til Murmankysten før isen lå tykt. 

Kong Kristian IV var en driftig konge og satt på tronen i seksti år. Han besøkte Norge utallige ganger og så muligheter. Men forsøket på å gjøre Danmark til en stormakt lykkes dårlig. Han rotet seg bort i kriger som sjelden gikk bra. 

Da Nordøstpassasjen så ut som en umulighet, ville Kongen forsøke å finne snarveien til Asia gjennom Nordvestpassasjen. På den tiden, rundt 130 år etter Columbus oppdagelse av Amerika, antok de at sjøveien gjennom Beringstredet ville være en femtedel av seilasen rundt Afrikas sydligste punkt, Kapp det gode håp. 

Kristian Kvart utrustet to skip med en besetning på 62 mann og innsatte Jens Munk som kaptein. Den tidens navigasjonsutstyr gjorde det vanskelig å fastslå posisjoner. Munk møtte også store vanskeligheter med drivis og kom inn i en labyrint. Da han endelig fant Hudson-stredet var det for sent på året. De ble nødt til å overvintre ved munningen til Churchill River i Hudson Bay. De var ikke forberedt på overvintring og skjørbuken herjet blant mannskapet.

Da våren kom var det kun tre igjen, deriblant Jens Munk. De tre klarte å heise seil på den minsten skuta, krysset Atlanterhavet og ankom Bergen. 

Men der ble det ikke hornmusikk og blomsterkranser. Jens Munk ble kastet i fengsel for å ha ødelagt kongens skip og mannskap. Men Kristian IV fikk han løslatt. Han var interessert i muligheter og så for seg en kolonisering. Men først måtte Jens Munk seile tilbake for å hente de skipet han etterlot. 

Jens Munk forble kaptein og døde i 1628 i en alder av 49 år.

Den første som seilte igjennom Nordvestpassasjen var Roald Amundsen med seilskuten Gjøa, som i dag er å finne utenfor Frammuseet på Bygdøy i Oslo.

Kilde: Jens Munk, av Thorkild Hansen