Illustrasjonsbilde. Pixabay. Foto: NeuPaddy
Del saken

Den amerikanske psykologiforening (APA) har presentert retningslinjer som lærer psykologer som jobber med gutter og menn at «tradisjonell maskulinitet er psykologisk skadelig», skriver Breitbart.

De har gått gjennom 40 år med forskning som ifølge APA viser at menn som ikke er «følelsesmessig uttrykksfulle» blir skadet og utvikler alvorlige adferdsproblemer:

APA utdyper i en pressemelding:

Menn står bak 90 % av drap i USA og er 77 % av ofrene. De er den demografiske gruppen med størst risiko for å bli utsatt for voldskriminalitet. De er 3-5 ganger mer tilbøyelig til selvmord enn kvinner, og lever i snitt 4,9 år kortere enn kvinner. Gutter har langt høyere risiko for å utvikle ADHD, og blir straffet hardere i skolen – særlig hvis de er farget.

– Selv om menn har fordel av patriarkatet, lider de også under patriarkatet, sier Ronald F. Levant, professor emeritius ved Universitetet i Akron.

APA lærer oss at tradisjonell maskulinitet, preget av stoisisme, konkurranse, dominanse og aggresjon er – totalt sett – skadelig. Menn som sosialiseres som «menn» vil ikke like ofte engasjere seg i «sunn adferd». Sunn adferd defineres ikke, man kan dog ut fra konteksten anta at det betyr å oppføre seg mer feminint.

Dr. Jane Orient fra den amerikanske legeforening (AAPS) protesterer. Til Breitbart sier hun:

– APA har tydeligvis vervet seg til krigen mot menn, de vil løse menns problemer ved å kastrere de, og forandre de til det C.S Lewis kalte «menn uten brystkasse».

– Er det virkelig et problem å jobbe hardt for å overkomme motgang og hindringer? Er selvtillit og stoisisme noe patologisk, og ikke positive egenskaper? Uten menns mot, aggresjon, risikovilje og målbevisste dedikasjon i å løse problemer, ville vi fortsatt bo i grotter, hvis vi i det hele tatt hadde overlevd.

Men det er gammeldags å snakke om to kjønn. Som psykologen Ryon McDermott sier til Breitbart: – Hva er kjønn? Det er ikke lenger bare det binære «mann» og «kvinne».

Man må altså ta hensyn til de klassiske postmoderne stikkordene:  Makt, privilegier, sexisme og «mangel på vilje til å innrømme sårbarhet».

Orient er ikke imponert:

– Menn og kvinner er ikke det samme. Å forsøke å homogenisere de to kjønnene vil ødelegge begge. Kvinner trenger menns styrke og beskyttelsesinstinkt. Menn trenger kjærlighet og trofast støtte fra kvinner.

Spørsmålet er kanskje om kvinner virkelig er mer følsomme enn menn. Eller er de bare mer overfølsomme?