Herning, Midtjylland. Illustrasjonsbilde. Skjermdump fra video.
Del saken

En 36 år gammel dansk kvinne er i Retten i Herning dømt til å sone fire år i fengsel for å ha mishandlet sin sønn ved å ha tappet ham for blod i fem år.

I tillegg fratas hun inntil videre retten til å arbeide som sykepleier og må betale sin sønn 80.000 danske kroner i oppreisning. Det tilsvarer drøyt 100.000 norske kroner.

Kvinnen, som kommer fra Skjern i Midtjylland, skal ha tappet en halv liter blod fra sønnen annenhver uke.

Rått og brutalt

Retten mener at blodtappingen utgjør kroppsskade av særlig rå, brutal eller farlig karakter, etter paragraf 245 i den danske straffeloven. Moren erkjenner seg delvis skyldig.

– Legemsbeskadigelsen må, med tanke på systematikken, betegnes som mishandling, konkluderes det i kjennelsen.

Moren brøt sammen i gråt da kjennelsen ble lest opp.

Kvinnen har sittet varetektsfengslet siden september 2017, og vil bli sittende fengslet fram til soningen kan begynne.

Hennes forsvarer René Knudsen argumenterte i retten for at straffen burde være maksimalt to års fengselsstraff.

I sin prosedyre ba han retten overveie om det tjener barnes beste at moren må sone flere år.

Startet tidlig

Blodtappingen skal ha startet allerede da sønnen var knapt ett år gammel og varte fra juli 2012 til september 2017, ifølge tiltalen. Moren skal ha tappet blod gjennom et innoperert venekateter.

På grunn av alvorlig blodmangel måtte gutten gjennomgå 110 blodoverføringer i denne perioden, og han måtte legges inn på sykehus gjentatte ganger, står det i tiltalen.

Retten mener den nå sju år gamle gutten ble såpass skadd at han kunne mistet livet.

Bor hos faren

Gutten bor i dag med sin far og skal etter forholdene ha det bra. Han henger etter i sin fysiske utvikling, men ikke intellektuelt.

Kvinnen har blitt vurdert av rettspsykiatere. Undersøkelsene viste at hun var tilregnelig.

Hun sier gjennom sin advokat at hun lider av Münchhausen syndrome by proxy. Denne diagnosen brukes om tilfeller der en person påfører en annen sykdom eller skade, for å komme i en situasjon der man selv kan få oppmerksomhet og medfølelse på grunn av sykdommen eller skaden til offeret.