Illustrasjonsfoto: Pixabay
Del saken

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) stenges under koronapandemien. Hjelpetelefonen er åpen.

Sentrene må følge råd og anbefalinger fra helsemyndighetene. Det betyr at alle gruppeaktiviteter er avlyst inntil videre, og at det er stengt for drop in, forteller Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet – Bufdir i en pressemelding.

–  Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et viktig hjelpetilbud for mange, og det er viktig at tjenesten fortsatt er tilgjengelig.

– Du skal derfor kunne henvende deg til sentrene på telefon og e-post, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

Bufdir forvalter den statlige tilskuddsordningen for sentrene.

Ring riks – hvis du ikke kommer igjennom lokalt

Hvis du trenger å snakke med noen, men ikke kommer gjennom til ditt nærmeste senter, kan du ringe nasjonal hjelpetelefon for seksuelt misbrukte på 800 57 000.

Telefonen er gratis, døgnåpen, og du kan være anonym, heter det fra Bufdir.

Les også: Koronapandemien: Helsesista og Kirkens SOS starter samtaleplattform

Fakta om sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO):

*SMISO er et selvhjelpstilbud til voksne som har vært utsatt for incest, seksuelle overgrep eller voldtekt, og deres pårørende.

*Sentrene er et gratis tilbud og et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

*Ingen henvising er nødvendig, brukerne kan selv ta kontakt.

*Sentrene tilbyr rådgivning per telefon, individuelle samtaler, selvhjelpsgrupper og kurs.

*Sentrene driver også utadrettet informasjonsvirksomhet og undervisning.

*Totalt er det 22 sentre rundt i landet, i tillegg til Dixi ressurssenter mot voldtekt.

*2888 antall personer benyttet tilbudet i 2018.