FOTO: Forsvaret
Del saken

Luftforsvaret inviterte tidlig i januar til et spektakulært show i luften over Luftforsvarets base Rygge, lørdag 6. juni 2020, men slik blir det ikke.

Gitt situasjonen med Covid-19 blir Rygge Air Show utsatt til neste år. Planen er at arrangementet nå skal avvikles lørdag 12. juni 2021, skriver Forsvaret i en pressemelding onsdag.

– Forsvaret har tre prioriteringer i tiden framover. Disse er å løse våre operative oppdrag, hindre smittespredning og gi støtte til det sivile samfunnet, heter det i meldingen.

Luftforsvarets virksomhet går tilnærmet som normalt, noe som gjør at oppdragene løses også i den situasjonen som nå er.

Flyshow er dermed underordnet Forsvarets viktigste oppgaver framover.

Når tiden er moden for det, vil Luftforsvaret komme tilbake til mer informasjon om Rygge Air Show 2021, skriver Forsvaret i pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Spektakulære flyppvisninger trekker mange nysgjerrige til Rygge Air Show. FOTO: Privat

Populært familiestevne

Rygge Air Show er et populært familiearrangement, som trekker mange tusen interesserte i alle aldre.

Under 2020-arrangementet var det meningen at man som tilskuer skulle kunne få oppleve hvordan det er å være flyger i Forsvaret.

I luften var det planlagt å vise noen Forsvarets fly, og hva de er i stand til å gjøre. Men det er ikke bare fly i Luftforsvaret, og masse utstyr på bakken var planlagt fremvist.

Forsvarets nye stealth F-35 kampfly var en av attraksjonene for 2020-arrangementet  og det å få prøve seg som pilot i F-35.simulatoren skulle være et tilbud.

Flere sivile fly og fly fra andre land og NATO hadde varslet ankomst Rygge.

Flyshowet var også planlagt til å være en del av feiringen av Moss 2020, sammenslåingen av Rygge og Moss kommuner, samtidig som Moss feirer sitt 300-årsjubileum i år.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Den sivile driften av lufthavnen ble nedlagt 1. november 2016, men har planer om gjenåpning første halvår 2021. FOTO: Privat

Flystripe med lang historie

Rygge flystasjon ligger delvis også i Råde kommune om lag 10 kilometer sørøst for Moss sentrum.

Lufthavnen var eiet av Forsvaret og det har vært drevet militær aktivitet i mange år på flyplassen.

Rygge flyplass ble anlagt i 1952–1953, som en NATO-fellesfinansiert militær flyplass, og er et komplekst anlegg med bygninger og stridsanlegg fra ulike perioder spredt ut over et område på nærmere 5500 dekar.

To av hangarene fra 1950-tallet er fredet og ikke lenger i militær bruk. Senere er det blant annet kommet til flybunkere (flysheltere) for beskyttelse av jagerfly (F-16).

I 2004 ble det gitt konsesjon til å drive sivil lufthavn på Rygge i samarbeid med selskapet Rygge Sivile Lufthavn AS. Flyplassen het Moss lufthavn, Rygge og var i drift årene 2007–2016.

Den sivile driften av lufthavnen ble nedlagt 1. november 2016, men har planer om gjenåpning første halvår 2021.